Komisja Europejska wszczyna sprawę przeciwko Węgrom w sprawie cen paliw

Komisja Europejska (KE) wszczęła postępowanie przeciwko Węgrom, ponieważ władze tego kraju ustaliły różne ceny paliwa dla samochodów krajowych i zagranicznych, podała agencja.


„Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom za wprowadzenie środków sprzecznych z przepisami rynku wewnętrznego (UE – przyp. red.). Węgry wprowadzają różne ceny paliwa dla samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi i samochodów z numerami węgierskimi” powiedział KE.

Według danych samochody, ciągniki i maszyny rolnicze z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi są uprawnione do 60-70% zniżki na zakup paliwa. Jednocześnie pojazdy z rejestracją zagraniczną nie mogą korzystać z obniżonych cen.

Komisja Europejska zażądała od Budapesztu przestrzegania prawa UE, w szczególności zasady niedyskryminacji. Teraz kraj ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do obaw KE, w przeciwnym razie komisja może przesłać Węgrom uzasadnioną opinię – podają materiały.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.