KOREA POŁUDNIOWA: PKB ZASKOCZYŁ W GÓRĘ W III KWARTALE

Ekonomista z UOB Group Ho Woei Chen dokonuje przeglądu ostatnio opublikowanych danych o PKB Korei Południowej.

KLUCZOWE DANIA NA WYNOS
„Wzrost PKB Korei Południowej za III kw.22 przewyższył oczekiwania rynku na poziomie 3,1% r/ri przyspieszył z 2,9% w II kw.22. Po wyrównaniu sezonowym Q/Q PKB wzrósł o 0,3% w III kw. 22 w porównaniu do 0,7% w II kw. 22, zgodnie z konsensusem prognoz Bloomberga. To już dziewiąty kwartał z rzędu wzrostu. Wszystkie główne komponenty wydatków odnotowały dodatnią dynamikę wzrostu”.

„Uwzględniając silniejszy niż oczekiwano PKB za III kw. 22, całoroczny wzrost Korei Południowej w 2022 r. może być nieznacznie lepszy niż nasza prognoza 2,7%. Przy założeniu, że wzrost PKB spowolni do 2,2% r/rw IV kwartale 22, całoroczny wzrost wyniesie około 2,8%. Podtrzymujemy naszą prognozę, że gospodarka wyraźnie się poluzuje do 1,7% w 2023 r. ze względu na wiele ryzyk spadkowych. Zweryfikujemy nasze szacunki po opublikowaniu 1 grudnia ostatecznych danych o PKB za III kwartał”.

„Jeśli chodzi o politykę pieniężną, nasza prognoza 'stopy końcowej’ pozostaje na poziomie 3,50%, zgodnie z wytycznymi BoK na październikowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej. Podwyżka stóp o 50 pb do 3,50% w listopadzie pozostaje na razie na stole, ponieważ uważamy, że bank centralny może dostrzec zalety, by przyspieszyć podwyżki stóp, biorąc pod uwagę wysoką inflację krajową. BoK dał jasno do zrozumienia, że ​​trajektoria stóp Fed w USA ma pewien wpływ na decyzję dotyczącą stóp ze względu na wpływ na rynek walutowy. Przed posiedzeniem w sprawie stóp procentowych 24 listopada, dane o CPI w Korei Południowej w dniach 2 listopada i 1 lutego FOMC, a także sentyment do KRW mogą potencjalnie wpłynąć na wynik”.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.