RSPP ostrzegł przed możliwymi zakłóceniami w dostawach zboża podczas wprowadzenia FSIS „Zerno” od 1 września

Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RSPP) ostrzega przed możliwym zawieszeniem dostaw zboża, jeśli federalny system informacyjny (FSIS) „Zboże” zostanie wprowadzony od 1 września 2022 r.

„Wprowadzenie systemu bezpośrednio w okresie zbioru masowego będzie skutkowało awariami i efektem „warstwowości” w działaniu systemu (ze względu na ogromny przepływ informacji i wprowadzanych informacji) dla wszystkich uczestników rynku zbożowego, aż do zawieszenia dostaw zboża, co negatywnie wpłynie na kompleks zbożowy” – czytamy w liście Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców skierowanym do premiera Michaiła Miszustina (Interfax zapoznał się z jego treścią).

Obecnie FSIS „Grain” działa w trybie testowym.

RSPP powołuje się na apele otrzymane przez związki branżowe oraz poszczególnych producentów i przetwórców zbóż, w których występuje żądanie odroczenia wprowadzenia systemu o rok – do 1 września 2023 roku. Jako środek wsparcia biznesu, związek zwraca się do rządu o rozważenie wydłużenia okresu próbnego systemu o co najmniej rok.

Argumentując to stanowisko, związek, powołując się na oceny uczestników rynku, informuje, że system „jest na niewystarczającym poziomie gotowości do pełnego uruchomienia: część funkcjonalności nie działa lub działa z błędami, w wyniku czego dodatkowe udoskonalenie i wymagana jest optymalizacja.”

Uzasadnienie potrzeby rozszerzenia trybu badania wskazuje również na brak akredytowanych laboratoriów stacjonarnych i mobilnych, a także pracowników do doboru i analizy próbek zbóż na cały rynek oraz na dodatkowe koszty związane z koniecznością przenieść dane do systemu. W szczególności koszty wynagrodzenia tylko jednego pracownika, który będzie wchodził w interakcję z systemem, szacuje się na 600 000 rubli rocznie.

Jednocześnie materiały informują, że w Federacji Rosyjskiej istnieje obecnie około 230 000 podmiotów gospodarczych, których praca jest w jakiś sposób związana z produkcją zbóż. Ale tylko 34,4 tys. to duzi producenci rolni. Reszta to rolnicy, indywidualni przedsiębiorcy i spółki non-profit. Ponadto tylko trzy czwarte podmiotów gospodarczych w kompleksie rolno-przemysłowym ma dostęp do szybkiego Internetu.

Już poprosiłeś o przedłużenie
Jak informowaliśmy, pod koniec czerwca Izba Przemysłowo-Handlowa wystąpiła do rządu z prośbą o odroczenie wdrożenia FSIS „Zerno”. To samo stanowisko zajmuje Związek Gospodarstw Chłopskich (Rolniczych) i Spółdzielni Rolniczych (AKKOR).

Kwestia odroczenia wprowadzenia FSIS „Zboża” jest podnoszona nie po raz pierwszy. Jak informowaliśmy, na początku maja br. Ministerstwo Rolnictwa opublikowało na stronie internetowej Regulation.gov.ru projekt ustawy, w którym zaproponowano przesunięcie o rok – do 1 września 2023 r. – termin obowiązkowego składania dokumentów do system. „Proponowane rozporządzenie pozwoli zaoszczędzić dodatkowe środki finansowe producentów surowców i dostosuje ich do pracy w federalnym systemie identyfikowalności zboża” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednak pod koniec maja resort ogłosił, że okres, z którego producenci rolni będą musieli bezwarunkowo przekazywać informacje do systemu, nie ulegnie zmianie, będzie to 1 września 2022 r.

„Po dyskusji w rządzie Federacji Rosyjskiej postanowiono dotrzymać terminu rozpoczęcia obowiązkowej rejestracji dokumentów przewozowych w FSIS „Zerno” od 1 września 2022 r. – poinformowała służba prasowa Ministerstwa Rolnictwa. Interfax w tym czasie.

Zgodnie z prawem
Stworzenie systemu informacyjnego przewidują zmiany wprowadzone pod koniec 2020 r. do ustaw „O zbożu” i „O rozwoju rolnictwa”.

Zgodnie z prawem system ten będzie koniecznie zawierał informacje o firmach, które produkują, przetwarzają, przewożą, dostarczają, przeładowują i przeładowują zboże, sprzedają je i zbywają. Planuje się, że system stworzy dokument towarzyszący, zawierający informacje o partii ziarna lub partii produktów jego przerobu przy przewozie dowolnym środkiem transportu. Umożliwi to spójną identyfikację partii w całym ciągłym łańcuchu podczas przechodzenia od producenta do przetwarzania w gotowe produkty i wysyłania gotowego produktu do konsumenta.

Dodatkowo system będzie zawierał informacje o partii ziarna, rodzaju uprawy, roku zbioru, miejscu jego uprawy, ze wskazaniem nazwy geograficznej, celu użycia, wagi, właściwości konsumpcyjnych, przeznaczenia ziarna.

W przypadku importu lub eksportu z terytorium Federacji Rosyjskiej, do systemu zostaną wczytane zarówno partie ziarna, jak i partie produktów jego przetworzenia, informacje o deklaracjach zgodności, świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne. Przechodzą przez nią również informacje o zakupie partii zboża i produktów przetworzonych na potrzeby państwa oraz o zakupie partii zboża dla federalnego funduszu interwencyjnego.

Ustawa wyjaśnia, że ​​nie wolno wwozić na terytorium Federacji Rosyjskiej i eksportować zboża bez dokumentu przewozowego na partię zboża. Procedurę przeprowadzania badań laboratoryjnych podczas operacji eksportowo-importowych w celu sporządzenia dokumentu przewozowego dla przesyłki zbożowej oraz wykaz takich badań zostanie zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa. Badania będą realizowane na koszt producenta towaru przez osoby akredytowane w krajowym systemie akredytacji.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.