Co się będzie działo na rynku walut 23 kwietnia? Kurs jena japońskiego

Przed nami kolejna sesja handlowa na rynku jena japońskiego, a wraz z nią wiele czynników, które wpłyną na jego notowania. To właśnie jen japoński jest uważany za jedną z najbardziej stabilnych walut na rynku Forex, ale jak będzie w tym przypadku? Czy możemy spodziewać się wahań i zmian w notowaniach jena japońskiego? W tym artykule przyjrzymy się aktualnym wydarzeniom i trendom, które mogą wpłynąć na kurs tej waluty w nadchodzącej sesji handlowej. Będziemy starali się przygotować do poniedziałkowej sesji, analizując różne scenariusze i prognozy dotyczące jena japońskiego.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od wielu czynników, zarówno fundamentalnych, jak i technicznych. Wśród czynników fundamentalnych najważniejsze są kondycja gospodarcza kraju, poziom inflacji, polityka monetarna banku centralnego oraz sytuacja polityczna. Poziom stóp procentowych, decyzje banku centralnego w sprawie zmiany polityki pieniężnej oraz dane makroekonomiczne, takie jak PKB, bezrobocie czy bilans handlowy, mogą wpłynąć na wartość danej waluty. Czynniki techniczne, takie jak analiza wykresów, poziomy wsparcia i oporu, czy średnie kroczące, również mogą wpłynąć na notowania waluty. Ponadto, wartość waluty może być również uzależniona od globalnych trendów ekonomicznych i politycznych, takich jak napięcia handlowe między krajami, kwestie bezpieczeństwa i terroryzmu oraz wydarzenia na rynkach surowców i akcji.

Wykres kursu jena japońskiego

Aktualny wykres jena japońskiego

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex i giełda papierów wartościowych to dwa różne rodzaje rynków finansowych, na których dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych. Główne różnice między tymi dwoma rynkami to:

  1. Instrumenty finansowe: Na rynku Forex handluje się głównie walutami, natomiast na giełdzie papierów wartościowych handluje się akcjami, obligacjami, kontraktami terminowymi i innymi instrumentami finansowymi.
  2. Godziny handlu: Rynek Forex działa przez całą dobę, od poniedziałku do piątku, natomiast giełda papierów wartościowych ma określone godziny handlu i działa tylko w dni robocze.
  3. Wolumen transakcji: Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie i ma ogromny wolumen obrotu, podczas gdy giełda papierów wartościowych ma mniejszy wolumen transakcji.
  4. Wpływ zewnętrznych czynników: Rynek Forex jest bardziej podatny na wpływ zewnętrznych czynników, takich jak wiadomości polityczne i ekonomiczne, natomiast giełda papierów wartościowych jest bardziej związana z kondycją konkretnych spółek i sektorów gospodarki.
  5. Hebel: Handel na rynku Forex umożliwia stosowanie dźwigni finansowej, dzięki czemu inwestorzy mogą kontrolować większe pozycje niż ich kapitał początkowy. Natomiast na giełdzie papierów wartościowych dźwignia finansowa jest ograniczona lub w ogóle niedostępna.
  6. Koszty transakcyjne: Koszty transakcyjne na rynku Forex są zazwyczaj niższe niż na giełdzie papierów wartościowych.

Podsumowując, rynek Forex i giełda papierów wartościowych to dwa różne rynki finansowe, na których handluje się różnymi instrumentami finansowymi, w innych godzinach i o innej skali, z różnym wpływem zewnętrznych czynników oraz z różnymi kosztami transakcyjnymi.

Analiza zmienności kursu jena japońskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Kurs jena japońskiego (JPY) jest jednym z najważniejszych na rynku Forex, a jego zmienność jest ściśle związana z globalnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi.

W ostatnich latach, w 2019 roku, wartość jena japońskiego była stosunkowo stabilna, oscylując w granicach 110-115 JPY za 1 USD. Jednym z wydarzeń, które wpłynęło na jego zmienność, było napięcie handlowe między USA a Chinami, co spowodowało przyciąganie inwestorów do bezpiecznych aktywów, takich jak japoński jen. W wyniku tego kurs jena wzrósł do poziomu 106 JPY za 1 USD w sierpniu 2019 roku.

W 2020 roku, pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowną zmienność na rynku walutowym, a japoński jen stał się jednym z aktywów ochrony przed ryzykiem. W marcu 2020 roku, wraz z rozwojem pandemii i globalnymi lockdownami, kurs jena japońskiego osiągnął najwyższy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat, osiągając 101 JPY za 1 USD. Jednakże wraz z ogłoszeniem działań podejmowanych przez rządy na całym świecie w celu wsparcia gospodarki i poprawienia nastrojów na rynku, kurs jena zaczął maleć, aż do poziomu 107 JPY za 1 USD w październiku 2020 roku.

W 2021 roku, kurs jena japońskiego był relatywnie stabilny, a jego zmienność była związana z wydarzeniami makroekonomicznymi, takimi jak decyzje banku centralnego Japonii dotyczące stóp procentowych oraz raporty dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego. Jednym z ważniejszych wydarzeń, które mogło wpłynąć na kurs jena, był kryzys polityczny w Mjanmie, który miał wpływ na ryzyko geopolityczne w Azji i globalnie.

Wraz z nadchodzącą sesją, możliwe są różne scenariusze dla japońskiego jena, w tym zmienność związana z wydarzeniami makroekonomicznymi, takimi jak dane dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego w Japonii, a także napięcia geopolityczne w regionie Azji i na świecie.

Analiza zmienności kursu jena japońskiego a zmienność korony szwedzkiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu jena japońskiego (JPY) i korony szwedzkiej (SEK), należy przeanalizować zmiany wartości jednego kursu w stosunku do drugiego na przestrzeni czasu. Oczywiście, należy też brać pod uwagę różne wydarzenia i czynniki, które mogły wpłynąć na te zmiany.

Na wykresie przedstawiającym wartość JPY/SEK w okresie ostatnich pięciu lat, można zaobserwować pewne wahania. Wartość pary walutowej zaczęła rosnąć w pierwszej połowie 2018 roku, osiągając szczyt w sierpniu 2019 r. Od tego czasu wartość ta spadła o około 15%. W ostatnim czasie (stan na kwiecień 2023 r.) para walutowa JPY/SEK stabilizuje się w okolicach poziomu sprzed pandemii COVID-19.

Jeśli chodzi o czynniki wpływające na zmienność kursu, należy wziąć pod uwagę różne wydarzenia makroekonomiczne i polityczne. Na przykład, zmiany w polityce bankowej Japonii lub Szwecji, dane dotyczące wzrostu gospodarczego, polityka podatkowa, polityka handlowa itp. Mogą wpłynąć na wartość JPY/SEK. Dodatkowo, w przypadku jena japońskiego należy zwrócić uwagę na sytuację na rynku chińskim, z uwagi na duży wpływ handlu z Chinami na japońską gospodarkę.

Ostatecznie, zmienność kursu JPY/SEK będzie wynikać z różnych czynników i zdarzeń, a dokładne prognozowanie tych zmian może być trudne. Jednak, analizując sytuację makroekonomiczną w Japonii i Szwecji oraz bieżące wydarzenia, można zrobić pewne wnioski na temat przyszłych zmian w wartości tej pary walutowej.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs jena w roku 2019?

W 2019 roku, kurs jena japońskiego był pod wpływem kilku kluczowych wydarzeń i czynników, które miały wpływ na jego zmienność. Kilka z nich to:

  1. Wojna handlowa USA-Chiny: W ciągu roku 2019, trwała wojna handlowa między USA a Chinami, co wpłynęło na kurs jena. Wiele firm japońskich jest związanych z handlem z Chinami, co wpłynęło na ich wyniki finansowe, a z kolei na wartość jena.
  2. Polityka Banku Japonii: Bank Japonii kontynuował swoją politykę łagodzenia, która miała na celu zwiększenie inflacji i poprawę wzrostu gospodarczego. Wiele z tych działań miało wpływ na kurs jena.
  3. Wzrost dolara amerykańskiego: W 2019 roku, dolar amerykański umocnił się w stosunku do wielu walut, w tym jena japońskiego. To miało wpływ na eksport i wyniki finansowe wielu japońskich firm.
  4. Spowolnienie globalnej gospodarki: W 2019 roku, globalna gospodarka zaczęła zwalniać, co wpłynęło na kurs jena i innych walut. Spowolnienie to miało wpływ na wyniki finansowe wielu japońskich firm, co wpłynęło na wartość jena.

W sumie, te wydarzenia i czynniki miały wpływ na zmienność kursu jena japońskiego w ciągu roku 2019.

Prognozy dla kursu jena. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Przewidywanie przyszłych zmian kursów walutowych jest trudnym zadaniem, ponieważ zależy od wielu czynników, w tym od sytuacji na rynku finansowym, polityce monetarnej banków centralnych, geopolityce i innych czynników zewnętrznych. Jednakże, analizując obecny stan gospodarki japońskiej i globalnej sytuacji makroekonomicznej, możliwe scenariusze dla notowań jena w przyszłości to m.in. wzrost kursu jena w przypadku pogorszenia sytuacji na rynku finansowym lub konfliktów geopolitycznych, a także spadek kursu jena w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ryzykowne aktywa lub gdy Bank Japonii zdecyduje się na dalsze luzowanie polityki pieniężnej. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie, dlatego zawsze należy zachować ostrożność i monitorować sytuację na rynkach finansowych.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.