Analiza zmienności kursu jena japońskiego a zmienność korony szwedzkiej