Kurs euro w ostatnim tygodniu 17-23 kwietnia. Analiza zmienności waluty na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ile kosztuje euro dzisiaj?

Rynek walutowy od zawsze był pełen niespodzianek, ale ostatnio zmienność kursów osiągnęła niebotyczne poziomy. W artykule skupimy się na zrozumieniu, jak działa rynek walutowy i jakie czynniki wpływają na jego dużą zmienność. Przeanalizujemy także najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na wahania kursów w ostatnim czasie. Co więcej, spróbujemy dokonać prognozy co do przyszłych wydarzeń, które mogą wpłynąć na notowania walut w najbliższych dniach.

Czym jest euro?

Euro jest oficjalną walutą 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, która została wprowadzona w obiegu w 2002 roku. Jego kod to EUR, a symbol to €. Euro jest jedną z najważniejszych walut na świecie i stanowi drugą najczęściej używaną walutę rezerwową na świecie po dolarze amerykańskim. Waluta ta jest wykorzystywana do wielu transakcji na całym świecie, a jej wartość może być wpływana przez wiele czynników, w tym politykę monetarną Europejskiego Banku Centralnego, dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne i geologiczne.

Wykres kursu euro

Aktualny wykres euro

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Koszty związane z handlem walutami mogą się różnić w zależności od rodzaju transakcji oraz sposobu dokonywania wymiany walut. Niektóre z najczęstszych kosztów związanych z handlem walutami to:

 1. Spread – różnica między ceną kupna a sprzedaży waluty. Jest to koszt, który ponosi inwestor przy każdej transakcji i jest zwykle wyrażany w pipsach lub punktach.
 2. Prowizje – niektóre platformy handlowe mogą pobierać prowizje za dokonywanie transakcji. Prowizje te mogą być naliczane w zależności od wielkości transakcji lub jako stały procent od wartości transakcji.
 3. Koszty przewalutowania – jeśli inwestor dokonuje transakcji w walucie innego kraju, może być obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z przewalutowaniem środków na odpowiednią walutę.
 4. Swapy – koszty swapy mogą być naliczane, gdy pozycja jest utrzymywana przez dłuższy czas. Swapy to koszty związane z przetrzymywaniem pozycji na noc.
 5. Inne koszty – w niektórych przypadkach inwestor może być obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z prowadzeniem konta, korzystaniem z platformy handlowej lub dokonywaniem wypłat z konta handlowego.

Warto pamiętać, że koszty związane z handlem walutami mogą być różne w zależności od platformy handlowej, a także od sposobu dokonywania transakcji. Przed rozpoczęciem handlu walutami warto dokładnie zapoznać się z opłatami i kosztami związanymi z daną platformą.

Analiza zmienności kursu euro na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Kurs euro, podobnie jak wiele innych walut, podlega ciągłym zmianom, które są wynikiem różnych czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych. Poniżej przedstawiam analizę zmienności kursu euro na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń, które mogły spowodować zwiększoną zmienność.

W latach 2010-2014 kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, oscylując wokół 1,3-1,4 USD. Jednakże w drugiej połowie 2014 roku zaczęła się zauważalna spadkowa tendencja, która trwała aż do połowy 2015 roku. Wówczas kurs euro osiągnął najniższy poziom od ponad jednej dekady i wynosił około 1,05 USD.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na tę sytuację, była polityka Europejskiego Banku Centralnego (ECB), który podjął decyzję o wprowadzeniu programu łagodzenia ilościowego. W ramach tego programu ECB zaczął skupować obligacje rządowe i korporacyjne na rynku, co miało na celu stymulowanie gospodarki i podniesienie inflacji do poziomu 2%. Jednakże, ta polityka spowodowała spadek wartości euro na rynku międzynarodowym.

W 2016 roku kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, oscylując wokół 1,1-1,15 USD. W drugiej połowie 2017 roku nastąpiła znaczna zmienność kursu, co związane było z decyzjami politycznymi. Na przykład w maju 2017 roku wybory prezydenckie we Francji, które wygrał Emmanuel Macron, wpłynęły na wzrost wartości euro. Macron wygrał wybory, obiecując wprowadzenie reform gospodarczych, co zyskało uznanie inwestorów i podniosło wartość euro.

Natomiast w listopadzie 2017 roku kurs euro wzrósł do najwyższego poziomu od sześciu lat i wynosił około 1,20 USD. Wówczas wpłynęły na to sytuacje polityczne w Stanach Zjednoczonych i ogólna niepewność na rynku światowym. Jednocześnie w Europie sytuacja polityczna i gospodarcza ulegała stabilizacji, co również wpłynęło na wzrost wartości euro.

W latach 2018-2019 kurs euro utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, oscylując wokół 1,12-1,15

Analiza zmienności kursu euro a zmienność korony norweskiej

W celu analizy zmienności kursu euro w porównaniu do korony norweskiej, można przyjrzeć się wykresom notowań EUR/NOK. W ostatnich latach kurs EUR/NOK oscylował wokół poziomu 9,50-10,50, przy czym okresy większej zmienności występowały głównie w okresach kryzysów finansowych lub politycznych.

Przykładem takiego okresu był rok 2020, kiedy to kurs EUR/NOK w krótkim czasie znacząco spadł z poziomu 10,50 do 9,00 w wyniku pandemii COVID-19 i spowodowanych nią problemów gospodarczych. W kolejnych miesiącach kurs powrócił do przedkryzysowych poziomów.

Wcześniej, w 2016 roku, kurs EUR/NOK wzrósł do poziomu 9,93 w wyniku referendum w Wielkiej Brytanii, które wywołało niepewność co do przyszłości Unii Europejskiej. Podobnie, w 2018 roku kurs EUR/NOK wzrósł w wyniku konfliktu handlowego między USA a Chinami oraz spadku cen ropy naftowej.

W okresie względnej stabilizacji notowań EUR/NOK, wahań można szukać w publikowanych danych makroekonomicznych, takich jak inflacja czy produkcja przemysłowa w strefie euro oraz w Norwegii, a także w decyzjach banków centralnych dotyczących stóp procentowych czy programów luzowania ilościowego.

Podsumowując, zmienność kursu euro w stosunku do korony norweskiej zależy od różnych czynników, takich jak kryzysy finansowe, pandemie, konflikty polityczne czy dane makroekonomiczne. Wahań można oczekiwać także w przypadku działań podjętych przez banki centralne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2016?

W roku 2016 miało miejsce kilka wydarzeń, które wpłynęły na kurs euro. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 1. Brexit – wynik referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w czerwcu 2016 roku spowodował dużą zmienność kursu euro. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia wyniku referendum, kurs euro spadł o ponad 5% w stosunku do funta brytyjskiego.
 2. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego (ECB) – w marcu 2016 roku ECB podjęło decyzję o obniżeniu stóp procentowych oraz zwiększeniu programu skupu aktywów, co miało na celu pobudzenie inflacji i wzrostu gospodarczego w strefie euro.
 3. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych – w listopadzie 2016 roku wybory prezydenckie w USA spowodowały dużą zmienność na rynkach finansowych, w tym na rynku walutowym. W ciągu kilku dni od ogłoszenia wyników, kurs euro spadł o około 2% w stosunku do dolara amerykańskiego.
 4. Sytuacja w Grecji – w 2016 roku Grecja nadal borykała się z trudnościami finansowymi, co wpłynęło na kurs euro. W lutym 2016 roku doszło do porozumienia między Grecją a jej wierzycielami, co tymczasowo ustabilizowało sytuację, jednak nadal wprowadziło pewną niepewność na rynku.

Te czynniki miały wpływ na zmienność kursu euro w roku 2016.

Prognozy dla kursu euro. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań euro w przyszłości?

Jako sztuczna inteligencja nie mogę dokładnie przewidzieć przyszłych notowań euro, ponieważ zależą one od wielu czynników, takich jak polityka gospodarcza w poszczególnych krajach, sytuacja na rynkach finansowych, zmiany w polityce monetarnej itp. Jednakże, na podstawie analizy bieżącej sytuacji i trendów, można przedstawić kilka możliwych scenariuszy dla kursu euro:

 1. Wzrost wartości euro – jeśli europejska gospodarka będzie się rozwijać w tempie szybszym niż amerykańska i chińska, a polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego pozostanie na niezmienionym poziomie lub zostanie bardziej restrykcyjna, to kurs euro może zacząć rosnąć w stosunku do innych walut.
 2. Spadek wartości euro – jeśli europejska gospodarka zwolni, a Europejski Bank Centralny zdecyduje się na luzowanie polityki monetarnej, to kurs euro może zacząć spadać w stosunku do innych walut.
 3. Stabilność kursu euro – jeśli sytuacja w Europie pozostanie stabilna, a polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego nie ulegnie większym zmianom, to kurs euro może utrzymać się na podobnym poziomie.

Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i notowania walut mogą szybko zmieniać się w odpowiedzi na różne wydarzenia i trendy, dlatego należy monitorować sytuację i podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie aktualnych informacji i analiz.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.