Zysk netto firmy Polymetal w pierwszym półroczu wzrósł o 67,4% do 164 mln USD

Zysk netto Polymetal za pierwsze półrocze 2016 r. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wyniósł 164 mln USD, czyli o 67,35% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Zostało to powiedziane w oświadczeniu.

Jednocześnie przychody spółki spadły w okresie sprawozdawczym o 8,5% do 593 mln USD, skorygowana EBITDA spadła o 1% do 294 mln USD.
Dług netto firmy wzrósł o 11% do 1,44 miliarda dolarów.

Ponadto Rada Dyrektorów Polymetal zarekomendowała dywidendę zaliczkową w wysokości 0,09 USD na akcję (około 38 mln USD) lub 30% wypracowanego zysku (w pierwszym półroczu 2015 r. wypłata wyniosła 0,08 USD na akcję). Zgodnie z obecną polityką dywidendową rada dyrektorów ma prawo ogłaszać regularne dywidendy, nawet jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 1,75.
Dywidendy zostaną wypłacone 23 września 2016 r. w dolarach amerykańskich, natomiast akcjonariusze mają możliwość otrzymywania dywidendy w funtach szterlingach, o wyborze waluty należy zdecydować przed 5 września 2016 r.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.