Analiza techniczna – wszystko, co musisz wiedzieć

Analiza fundamentalna czy analiza techniczna? Inwestorzy na całym świecie codziennie zadają sobie to pytanie. Wiemy, co na ten temat myślą polscy inwestorzy.

Nie ma dwóch takich samych inwestorów

Stan portfela, poziom wiedzy, stosunek do ryzyka, horyzont inwestycyjny, czas poświęcony na inwestowanie – jest wiele czynników różnicujących. Jednym z nich jest sposób na analizę instrumentów finansowych. Na podstawie pytania postawionego w ogólnopolskim badaniu inwestorów przyglądamy się temu tematowi przez pryzmat odpowiedzi udzielanych przez polskich inwestorów.

Popularność analizy fundamentalnej

znacznie wzrosła w ostatnich latach. W badaniu OBI 2018 prawie co czwarty wykonał tego typu analizę w 2021 r. prawie co trzeci. Jednocześnie spadła popularność analizy technicznej (z 16 proc. do 10 proc.) oraz udział deklarujących łączne stosowanie obu metod (z
9 proc. do 42 proc.). Ważny jest wzrost odsetka odpowiedzi „nie wiem jak analizować instrumenty finansowe” – na pewno do takiej autodiagnozy przyczyniają się ostatnie, często nieprzewidywalne zawirowania na rynku.


Spójrzmy trochę głębiej

Odpowiedzi na pytanie „AF czy AT (lub oba jednocześnie)?” można również analizować, dodając dodatkowe wymiary. Najprostszy – wiek respondenta – mówi bardzo dużo. Mówiąc najprościej – im młodszy inwestor, tym częściej potwierdza, że ​​skupia się tylko na analizie fundamentalnej. Różnica między grupą 18-25-latków a 56-latkami jest znaczna i przekracza 20 punktów procentowych. Jednak im starszy inwestor, tym pewniej jest w analizie technicznej i łączeniu obu metod (być może dlatego, że samo Fundamenti go zawiodło). Co ciekawe, odsetek osób, które deklarują, że nie mają instrumentów finansowych do analizy, jest taki sam we wszystkich grupach wiekowych. Nie lubisz przedzierać się przez kolumny danych w poszukiwaniu jednej z najlepszych spółek na giełdzie? Jeśli chcesz przeczytać przyszłe kursy analizy wykresów giełdowych, analiza techniczna może być dla Ciebie.


W poprzedniej części cyklu opisałem podstawy analizy fundamentalnej

Opiera się na długoterminowym i pogłębionym badaniu wyników poszczególnych spółek, którego celem jest identyfikacja tych, których działalność gospodarcza daje szansę na zwiększenie zysków, a tym samym wzrost cen akcji. Badanie w ten sposób funduszy inwestycyjnych, które zazwyczaj mają dziesiątki, jeśli nie setki różnych papierów wartościowych w swoich portfelach, jest jeszcze dłuższym procesem.
Zobacz też pierwszy tekst cyklu: 10 wskazówek dla początkujących. Odpowiedzią na te problemy może być analiza techniczna, która próbuje przewidzieć przyszły kierunek rynku obserwując przeszłe zachowanie wykresów cenowych.


Zwolennicy analiza techniczna opierają się na trzech podstawowych założeniach:

Rynek ceni wszystko. Oznacza to, że zbiorowa mądrość inwestorów jest tak daleko poza ludzkimi możliwościami, że nie możemy znaleźć nowych informacji, które nie są zawarte w cenie akcji i innych instrumentów finansowych. Dlatego łatwiej jest przewidzieć trendy rynkowe analizując ich zachowanie niż „wydrapując”.


Ceny są modne. Innymi słowy, byki i upadki występują naprzemiennie. Zadaniem analizy technicznej jest identyfikacja aktualnego trendu i sygnałów o jego odwróceniu. Czasem potrafią łowić spektakularne ryby płynąc pod prąd, ale podążanie za paczką to pewniejszy i mniej stresujący sposób na zarobienie pieniędzy. Powiedzenie, które prawdopodobnie najczęściej powtarzają użytkownicy tej metody, to „tendencja jest twoim przyjacielem”.


Historia się powtarza. Podobno największymi przegranymi byli ludzie, którzy mówili „tym razem jest inaczej”. Według zwolenników analizy technicznej, na wykresach cen instrumentów finansowych (akcji, funduszy, kontraktów itp.) pojawiają się powtarzające się wzorce, które są wysyłane do inwestorów, którzy je czytają.


Podstawowe formy analizy technicznej

Analiza techniczna jest bardzo złożoną dziedziną. Jej temat obfituje w znakomite książki i opracowania, a wiele narzędzi wymaga dość zaawansowanej matematyki i statystyki. Dlatego w tym tekście omówimy tylko najważniejsze formacje liniowe, czyli alfabet analizy technicznej.


Średnia ruchoma

Średnia ruchoma to według Wikipedii: „prosta średnia arytmetyczna wartości z ostatnich n okresów”. Mówiąc najprościej, jeśli chcemy uzyskać średnią ruchomą z ostatnich 30 dni, bierzemy ceny z ostatnich 30 dni, sumujemy je i dzielimy przez 30, czyli liczbę dni, w których były notowane. Każdego dnia można obliczyć nową średnią ruchomą. Średnia jutra to 29 dni tyle samo co dzisiaj i jeden nowy (dzisiaj).
Te średnie bardzo dobrze pokazują rozwój rynku. Im dłuższy okres rozważamy, tym większa „powolność” takich średnich. Najbardziej popularne w analizie rynku są 30-dniowe, 150-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome.


Używamy średnich na dwa sposoby. Możesz śledzić relacje między nimi, takie jak 30-dniowa średnia ruchoma i 200-dniowa średnia ruchoma. Ich skrzyżowanie wysyła sygnał. Jeśli „krótka” średnia, w naszym przypadku 30-dniowa, przebije się poniżej „długiej” średniej, jest to sygnał kupna (początek trendu wzrostowego). Jeśli przecina się powyżej, mamy znak niedźwiedzi. Im większa różnica między instrumentami, tym bardziej wiarygodne są sygnały, ale są one rzadsze.


Na poniższym wykresie WIG znajdują się dwie średnie kroczące. Burgund to 30 dni, zielony to 200 dni. Zielona strzałka wskazuje skrzyżowanie lub znak „kup”. Od tego czasu (połowa sierpnia 2016) WIG wynosi ponad 30%.


Linie trendu i kanały

Jest to jeden z najprostszych i najczystszych wzorców AT. Odbywa się to poprzez narysowanie linii prostej przez górę i dół wykresu. Jeśli występuje trend wzrostowy, wzloty i upadki wznoszą się coraz wyżej, jeśli trend spada, to spadają. Wykres pokazuje trend wzrostowy WIG20 z drugiej połowy 2016 i pierwszej połowy 2017. Wariantem kanału trendu


jest trójkąt, czyli sytuacja, w której obie linie zbiegają się dość wyraźnie do siebie, a nie biegnie mniej więcej równolegle, tworząc trójkąt. Zasady są takie same jak w kanałach. Zerwać – złamać, złamać – upaść. Wzrost obrotów sprawia, że ​​sukces jest bardziej realistyczny. RGR (ramię, głowa, ramię)
Jest to formacja, którą analitycy postrzegają z niepokojem, ponieważ wskazuje na odwrócenie trendu. Najczęściej występuje w klasycznej formie. Mamy wtedy trzy szczyty, środkowy (głowa) jest wyższy, a skrajny (ramiona) niżej. Jeśli cena spadnie poniżej „ramion”, jest to bardzo silny sygnał na minus.
Poniżej możliwe wartości RGR dla WIG20 za marzec-kwiecień br. Gdyby cena spadła poniżej minimum (narysowana czerwona linia), byłby to silny sygnał niedźwiedzia. Rynek jednak obronił się i trend wzrostowy był kontynuowany.

Analiza techniczna to szeroki zakres technik wykorzystywanych do analizy i przewidywania przyszłych ruchów cen na rynkach finansowych w oparciu o historyczne zachowania i wzorce cen.


Analitycy techniczni szczególnie upodobali sobie rynek Forex. Wysoka płynność i liczba uczestników rynku bezpośrednio przekłada się na wysokie obroty. Tym samym na tych rynkach częściej powtarzają się zależności historyczne, w tym w postaci różnych formacji na wykresach. Jest badany i prezentowany przez analityka technicznego. Na rynku Forex analiza techniczna może być skuteczna zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej.


Wzory wykresów

Traderzy na rynku Forex mogą używać dokładnie tych samych metod analizy technicznej, co traderzy na innych rynkach. Litery rozpoznają tak zwane wzorce, czyli pewne wzorce lub kształty, które przybiera diagram. Popularne wzory to kliny, trójkąty, kanały, podwójne i potrójne szczyty i dna, głowy i ramiona lub odwrócenia tych formacji.


Ponadto bardziej matematyczna reprezentacja ruchów cen w postaci oscylatorów, wskaźników momentum, zniesienia Fibonacciego lub wstęg Bollingera z formacjami może prowadzić do cennych wniosków.


Wzorce klinowe

Kliny to wzorce, które zwykle pokazują, kiedy cena wyłamuje się z wzorca lub odwraca trend. Na przykład trend wzrostowy może przewidywać zmianę trendu w trend spadkowy, a trend spadkowy tworzy początek nowego trendu wzrostowego. W ten sposób formacje klinowe mogą wznosić się i opadać w wymowie. Generalnie ich wiarygodność wzrasta w analizie średnio- i długoterminowej.


Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera to linie rysowane na wykresie, które reprezentują średnie kroczące i odchylenia standardowe powyżej i poniżej tych średnich. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi analizy technicznej. Można powiedzieć, że jest to dobry wskaźnik zmienności rynku. Im bliżej górnego pasma, tym bardziej rynek jest wykupiony i tendencja do odwracania trendu wzrostowego i odwrotnie, im bliżej dolnego pasma, według tego narzędzia wzrasta prawdopodobieństwo zakończenia spadków – rynek jest wyprzedany.


Inwestorzy na rynku Forex mogą używać słupków na dowolnym wykresie,

niezależnie od tego, czy są one na sekundę, czy miesięcznie. Jednym z zastosowań jest próba zidentyfikowania trendów, ale wielu traderów korzysta z wstęg Bollingera, aby znaleźć miejsca, w których mogą umieścić stop loss, a nawet stop loss. analizy diagramowej. Analizują formacje świecowe w krótkim okresie i są w stanie na tej podstawie określić sytuację rynkową i moment ożywienia. Nazwy popularnych japońskich wzorów świec to na przykład: doji, młotek, kat, hossa, bessy, poranna gwiazda.


Wielu inwestorów i traderów forex uważa świece japońskie za szczególnie przydatne, ponieważ ich analiza może prowadzić do przekonania, że ​​relacje obserwowane w innych metodach analizy technicznej mogą wywołać znaczące zmiany na rynku.


Punkty zwrotne

Identyfikacja punktów zwrotnych na wykresie jest złożoną techniką analityczną. Szukając tzw. pivotów, można wykorzystać wiele narzędzi do obiektywnej analizy wykresu. Należą do nich na przykład zniesienia Fibonacciego, które rysują klasyczne wzorce analizy technicznej lub identyfikują ruchy cen wokół wsparć i oporów, używane w połączeniu z oscylatorami.


Analitycy techniczni powiedzieli kiedyś, że w razie wątpliwości należy odwrócić sytuację. Fakt, że była to prosta technika, gdy schematy były tylko na papierze, ale teraz można mówić o jej zastosowaniu tylko jako ciekawostkę. Świat aplikacji do analizy technicznej przeszedł długą drogę.


Gdzie słyszałeś o analizie technicznej?

Analiza techniczna rynków finansowych to jedna z najbardziej znanych książek inwestycyjnych na rynku. Być może słyszałeś również o czarterach; to kolejny termin używany przez zwolenników analizy technicznej. Termin odnosi się do szerokiego wykorzystania wykresów do zilustrowania analizy.
Co trzeba wiedzieć o analizie technicznej…


Obie szkoły analizy rynku konkurują ze sobą od bardzo dawna

Chartyści uważają, że ważne jest przyjrzenie się opublikowanym informacjom finansowym firmy, ponieważ można dowiedzieć się więcej o wycenie akcji firmy. Z drugiej strony krytycy analizy technicznej argumentują, że postawa analityków może wpływać na analizę wyników, a same wyniki pozostawiają zbyt duże pole do interpretacji. Analiza techniczna stała się ostatnio coraz bardziej popularna. Banki inwestycyjne nadal opierają się na analizie fundamentalnej, ale odwołują się również do analizy technicznej.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.