ZAPOWIEDŹ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W USA: PROGNOZY SZEŚCIU GŁÓWNYCH BANKÓW, SPOWOLNIENIE PODSTAWOWYCH WYDATKÓW

US Census Bureau opublikuje czerwcowy raport o sprzedaży detalicznej w piątek, 15 lipca o godzinie 12:30 GMT, a gdy zbliżamy się do czasu publikacji, oto prognozy ekonomistów i badaczy sześciu głównych banków dotyczące nadchodzących danych.

Przewiduje się, że sprzedaż detaliczna w czerwcu odbije się do 0,8%, a ex-autos do 0,6%, a kontrola wzrośnie do 0,3%.

COMMERZBANK
„Spodziewamy się, że czerwcowa sprzedaż detaliczna wzrośnie o 1,0%, ale w dużej mierze odpowiadają za to wyższe ceny, zwłaszcza na stacjach benzynowych”.

TDS
„Oczekujemy, że sprzedaż detaliczna odbije się w czerwcu (0,5%) po pierwszym spadku serii w maju tego roku. Wydatki były prawdopodobnie wspierane przez inną firmę wykazującą się sprzedażą na stacjach benzynowych oraz odbicie w segmencie motoryzacyjnym. Poszukujemy również kolejnego zysku w segmencie jedzenia/picia, ponieważ konsumenci nadal odchodzą od towarów. To powiedziawszy, sprzedaż w grupie kontrolnej prawdopodobnie ponownie spadła (-0,5%)”.

SOCGEN
„Oczekujemy wzrostu realnej konsumpcji o 1,0-1,5%, co oznacza dalsze spowolnienie konsumpcji z powrotem do trendu długoterminowego. W dużej mierze jest to zgodne z oczekiwaniami. W czerwcu sprzedaż nowych pojazdów mechanicznych wzrosła do 13 mln z 12,68 w maju. Ceny benzyny poszybowały w górę w czerwcu, co podnosi sprzedaż detaliczną z wyłączeniem miary samochodów. Grupa kontrolna pozbywa się pojazdów i sprzedaży benzyny i spodziewamy się bardziej umiarkowanego wzrostu o 0,4%”.

NBF
„Dalerze samochodów prawdopodobnie pozytywnie przyczynili się do nagłówka, ponieważ sprzedaż samochodów wzrosła w ciągu miesiąca. Z kolei wpływy ze stacji benzynowych mogły gwałtownie wzrosnąć, sądząc po gwałtownym wzroście cen dystrybutorów. Podsumowując, główna sprzedaż może wzrosnąć o 0,9% m/m. Wydatki na przedmioty inne niż pojazdy mogły być odrobinę mniejsze, wzrastając o 0,8%”.

CIBC
„Przy wyższych cenach gazu i sprzedaży samochodów w czerwcu, sprzedaż detaliczna prawdopodobnie z nawiązką zrekompensowała słabość z maja i wzrosła o 0,9%. Jednak gdzie indziej sprawy prawdopodobnie nie będą wyglądały tak różowo, ponieważ wyższe ceny podstawowych towarów prawdopodobnie zmniejszą wielkość wydatków uznaniowych, podczas gdy spowolnienie aktywności mieszkaniowej mogło wpłynąć na sprzedaż mebli i urządzeń. Oczekiwany wzrost o 0,3% w grupie kontrolnej (np. benzyna, samochody, restauracje i materiały budowlane) będzie zatem odzwierciedlał wzrost cen i oznacza spadek realnych wydatków”.

WELLS FARGO
„Prognozujemy, że sprzedaż detaliczna wzrosła w zeszłym miesiącu o 0,8%. Jednak wzrost cen był ponownie prawdopodobnie kluczowym czynnikiem wzmacniającym te nominalne szacunki sprzedaży, ponieważ spodziewamy się, że ceny towarów będą nadal rosły. Podczas gdy inflacja nadal zaciemnia ten nominalny odczyt sprzedaży, dane detaliczne pozostają ważnym wskaźnikiem ewolucji wydatków na towary. Sprzedaż samochodów powinna zapewnić przyzwoity wzrost ogólnej sprzedaży w czerwcu na podstawie wcześniej zgłoszonych danych dotyczących sprzedaży pojazdów. Łańcuchy dostaw wykazały zauważalne oznaki poprawy, ale dopóki nie nastąpi dalsze rozmrożenie podaży, uważamy, że jest to mało prawdopodobne w przypadku trwałego ożywienia w mocno dotkniętym sektorze. Mówiąc szerzej, przewidujemy, że wydatki na towary spadną zgodnie z trendem, ponieważ tego lata gospodarstwa domowe będą przeznaczać coraz większy udział w portfelu na usługi. Zmniejszający się popyt na towary wzbudził obawy o możliwość przerostu zapasów detalicznych. To prawda, że ​​zapasy zaczynają być odbudowywane, ale niewiele wskazuje na to, że zbyt duże zapasy mogą spowodować przeceny, a w konsekwencji gwałtowną dezinflację towarów w najbliższym czasie”.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.