W obecnym otoczeniu rynkowym traderzy niecierpliwie szukają sygnałów o warunkach wyprzedania

W obecnym otoczeniu rynkowym traderzy niecierpliwie szukają sygnałów o warunkach wyprzedania. Jednym z powszechnie stosowanych wskaźników szerokości rynku, które mogą pomóc w sygnalizacji takich warunków, jest indeks NYSE ARMS/TRIN i powinien być używany w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak wzrost/spadek wolumenu, wzrost/spadek oraz nowe 52-tygodniowe wzloty/dołki. Indeks TRIN śledzi wzrosty i spadki zapasów zgodnie z ich odpowiednimi przepływami wolumenu. Kiedy rośnie, mówi się, że rynek jest słaby i silny, gdy spada. Stosunek 1,00 oznacza, że ​​rynek jest w równowadze; powyżej 1,00 wskazuje, że większy wolumen przechodzi w spadek zapasów; poniżej 1,00 wskazuje, że większy wolumen przesuwa się w kierunku rosnących zapasów.

Używając indeksu TRIN w połączeniu z ruchami cen NASDAQ , możesz dokonać kilku obserwacji. W tym przykładzie mamy do tej pory dwa przypadki w tym roku, w których TRIN wzrósł powyżej 2,0 i nastąpiła krótkoterminowa korekta. Trzeci skok miał miejsce w zeszłym tygodniu.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.