Indeks ARMS/TRIN

Kiedy handlujesz jakimkolwiek aktywem, warto wiedzieć, jakie podstawowe problemy wpływają na zmiany cen. Handlowcy powinni zawsze mieć listę pytań podczas zawierania transakcji. Jesteś kupującym lub sprzedającym? Czy jest wystarczająca głośność, aby obsłużyć wybicie/rozbicie? Sprzedajesz kolce lub trendy jeździeckie? Przyjęcie nastawienia przed rozpoczęciem handlu jest niezwykle ważne, a szerokość rynku może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.