Sąd ogłosił upadłość Otkritie Holding

Moskiewski Sąd Arbitrażowy ogłosił w środę Otkritie Holding JSC niewypłacalną (upadłość), której potwierdzony dług przekracza 600 miliardów rubli, poinformował korespondent Interfax z sądu.

Sąd zatwierdził Marię Bułatową, która wcześniej była tymczasowym menedżerem, jako syndyka masy upadłości Otkritie Holding. Jej raport z postępów został wyznaczony przez sąd na 23 stycznia 2023 r.

Na początku posiedzenia sąd odrzucił dwa wnioski VTB o odroczenie rozprawy. Motywowano je faktem, że spotkanie wierzycieli odbyło się dopiero dzień wcześniej, 19 lipca. Jej protokół nie został opublikowany, bank się z nim nie zapoznał. W związku z tym przedstawiciel poprosił o odroczenie spotkania w celu zapoznania się z dokumentem i możliwości odwołania się od niego w przypadku braku porozumienia.

Jednak interim manager, a także przedstawiciel Trust Bank sprzeciwili się przełożeniu posiedzenia.

Na zgromadzeniu zauważono, że zgromadzenie wierzycieli z kwotą roszczeń przekraczającą 99% głosów w dniu 19 lipca głosowało za ogłoszeniem upadłości spółki, a także powołaniem Bułatovej na syndyka masy upadłości. W spotkaniu wzięło udział 6 z 7 wierzycieli. Rozpatrywane są wszystkie roszczenia wierzycieli.

Procedura obserwacji
Wcześniej informowano, że Moskiewski Sąd Arbitrażowy 19 listopada 2021 r. wprowadził procedurę monitorowania w Otkritie Holding JSC. Sąd uznał następnie oświadczenie spółki o własnej upadłości za uzasadnione i zatwierdził Bułatovej jako tymczasowego menedżera.

W akcie sądowym zaznaczono, że „całkowita kwota zobowiązań dłużnika wynosi 569,4 mld rubli, co potwierdzają dokumenty przedstawione w aktach sprawy”.

Firma złożyła wniosek o upadłość w dniu 5 marca 2020 r.

Na początku września 2020 r. sąd na wniosek samego holdingu odmówił wszczęcia wstępnego postępowania upadłościowego „Otwarcie holdingu”. Sąd wskazał następnie, że holding nie dochował szczególnej procedury ogłoszenia o zamiarze ogłoszenia upadłości. Takie zawiadomienie musi być opublikowane co najmniej 15 dni przed datą złożenia w sądzie. Otkritie Holding poinformował o zamiarze ogłoszenia upadłości 19 lutego 2020 r., a następnego dnia złożył pozew.

Dług wobec Trust
W wyniku orzeczenia sądu we wrześniu 2020 roku Trust Bank, który również złożył wniosek o ogłoszenie upadłości holdingu, otrzymał rolę pierwszego wnioskodawcy w sprawie.

Jednak w dniu 7 października 2020 r. sąd pozostawił bez rozpatrzenia wniosek banku „Trust” w sprawie upadłości „Otwarcie Holdingu”. Sąd Apelacyjny 28 października 2020 r. i Sąd Kasacyjny 16 lutego 2021 r. utrzymały w mocy orzeczenie. „Trust” w kwietniu 2021 r. złożył skargę do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. 11 października Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odmówił rozpatrzenia sprawy bankowi.

Kwota zadłużenia Otkritie Holding wobec Trust wynosi około 450 miliardów rubli. Kwota ta składa się z niespłaconych pożyczek wyemitowanych przez Trust, FC Otkritie Bank, Rost Bank i Otkritie Holding.

Pod koniec kwietnia 2021 r. sąd przyjął wniosek VTB o przystąpienie do postępowania upadłościowego dłużnika. Zostanie rozpatrzona po wcześniejszym otrzymaniu wniosków od firm.

Inni wierzyciele
Wśród innych wierzycieli Otkritie Holding, które przystąpiły do ​​postępowania upadłościowego spółki, są ukraińskie Kaskad LLC i RKT LLC.

Wierzyciele Otkritie Holding JSC zgłosili roszczenia do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego w wysokości prawie 648 mld rubli w terminie określonym ustawą na dzień 27 kwietnia 2022 r., wynika z akt sądu.

Największe roszczenia złożyły Trust Bank na 295,1 mld rubli, FC Otkritie bank na 292,5 mld rubli, RKT LLC na 262,1 mld rubli i NPO NSD JSC na 56,6 mld rubli.

Otkritie Holding ma w obiegu 10 emisji obligacji giełdowych o łącznej wartości 205,973 mld rubli oraz 5 emisji klasycznych obligacji o wartości 27 mld rubli.

W dniu 11 marca sąd wpisał do rejestru przejęcia roszczenie Federalnej Służby Podatkowej Rosji reprezentowanej przez Federalną Służbę Podatkową nr 9 dla Moskwy na kwotę 69,6 mln rubli.

23 marca sąd pozostawił bez rozpatrzenia wniosek banku „Trust” o wpisanie prawie 53 mld rubli do rejestru wierzycieli dłużnika. W tym samym dniu roszczenia Active Invest LLC D.U. pozostały bez rozpoznania. ZPIF połączył „Drugą inwestycję” za 310,7 mln rubli i LLC „Active Invest” D.U. ZPIF połączył „Resurs” za 2,2 mld rubli.

7 czerwca Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji o uznaniu roszczeń RKT LLC za uzasadnione i podlegające wpisowi do rejestru wierzycieli Otkritie Holding JSC na kwotę 262,1 mld rubli, a także roszczenia Trust Bank w wysokości 463,2 mln rubli.

10 czerwca sąd wpisał do rejestru wierzycieli spółki dług wobec wierzycieli w wysokości 563,9 mld rubli. Kwota ta obejmowała roszczenia FC Otkritie Bank w wysokości 292,5 mld rubli, 214,8 mld rubli zadłużenia wobec Trust Bank oraz 56,6 mld rubli zadłużenia wobec NCO NSD JSC.

6 lipca sąd wpisał do rejestru posiadania wierzytelności Trust Bank na kwotę 31,4 mld rubli i Open Investments JSC na kwotę 648,8 mln rubli.

18 lipca sąd wpisał do rejestru wierzycieli Otkritie Holding JSC dług wobec Trust Bank w wysokości 47,7 mld rubli.

Główny atut i beneficjenci „Holdingu Otwarcia”
Obecnie głównym atutem Otkritie Holding jest AGD (dawna nazwa Arkhangelskgeoldobycha, użytkownik podglebia rury diamentowej imieniem Grib). Aktywa diamentowe, opracowane przez LUKOIL, zostały sprzedane Otkritie Industrial Investments LLC w 2017 roku za 1,45 miliarda dolarów.Teraz Federalna Służba Antymonopolowa próbuje zakwestionować tę umowę w sądzie.

Beneficjentami Otkritie Holding są jego prezes Pavel Fedoseev (17,8%), założyciel holdingu Vadim Belyaev (10,8%), VTB (10%), współwłaściciele koncernu naftowego ŁUKOIL Vagit Alekperov i Leonid Fedun (ok. 12%). ), były dyrektor generalny Otkritie Broker Alexander Bucharin (około 20%), a także były szef rady nadzorczej Otkritie Bank Ruben Aganbegyan (8%). 10% udziałów należy do cypryjskiej spółki Velinio Holdings, należącej do byłych menedżerów najwyższego szczebla Otkritie Bank.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.