Najważniejsze wydarzenia tygodnia: wzrost podstawowych stóp EBC, jakie konsekwencje dla Ciebie? Oprocentowanie kredytów na nieruchomości wciąż rośnie, 7,2 mln filtrów energetycznych, koniec czerwonego znaczka

Livret A i LDDS: dodatnie wpływy netto w czerwcu 2022 r.
Według danych opublikowanych przez Caisse des dépôts, zbiory netto Livret A wyniosły 1,04 mld euro w czerwcu 2022 r., podczas gdy w czerwcu 2021 r. uległy stagnacji. Ze swojej strony Broszura na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności (LDDS) zebrała 250 mln euro w czerwcu 2022 r., w porównaniu z 40 mln w czerwcu 2021 r. Łączna suma tych dwóch zwolnionych z podatku produktów oszczędnościowych wyniosła od początku 2022 r. 19,06 mld euro. stawka dla tych dwóch książeczek oszczędnościowych spadnie do 2% w dniu 1 sierpnia 2022 r. Biorąc pod uwagę trend inflacji (+5,8% w czerwcu 2022 r.) oraz stawki międzybankowe, dwa składniki wzoru do obliczania stawki Livret A, ta ostatnia powinna nadal rosnąć.

EBC: pierwsza podwyżka podstawowych stóp procentowych od 2011 r.
Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił pod koniec lipca 2022 r. pierwszą od 2011 r. podwyżkę trzech podstawowych stóp procentowych. Stopa depozytowa wynosi 0%, kredytu refinansowego do 0,50%, a kredytu lombardowego na 0,75%. Stopy te wpływają na oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Ich wzrost ma na celu złagodzenie obecnej presji na ceny konsumpcyjne . W ten sposób EBC wychodzi z ery ujemnych stóp, rozpoczynając normalizację swojej polityki pieniężnej kilka miesięcy po swoich odpowiednikach w Stanach Zjednoczonych (US Federal Reserve) i Wielkiej Brytanii (Bank of England).

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.