Możliwe straty ozimin na Ukrainie oszacowano na 20%

Lotnicze badania upraw ozimych na Ukrainie wykazały ich zmniejszenie z planowanych 9,14 mln ha do 8,38 mln ha. Poinformowano o tym na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności kraju.

„Przewidywany spadek wskaźnika NDVI dla zbóż ozimych ( względny wskaźnik wegetacji charakteryzujący gęstość masy fotosyntetycznej – IF ) oznacza spadek plonu o 15% lub utratę 4,2 mln ton ziarna. całkowitej powierzchni pól uprawnych, wtedy całkowite straty plonów ozimych wyniosą co najmniej 20%. I to pod warunkiem, że plon będzie można zebrać w obecnej objętości” – czytamy w raporcie.

Jak podano, badania przeprowadzili eksperci z Narodowego Uniwersytetu Technicznego. I. Sikorskiego, Instytut Badań Kosmicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, a także wspólne centrum badawcze Komisji Europejskiej i Banku Światowego.

Grupa kontynuuje monitorowanie plonów i plonów, a we wrześniu przedstawi zaktualizowaną prognozę strat w uprawach ozimych i wiosennych.

„Systematyczna analiza strat plonów pomoże przyciągnąć większe wsparcie międzynarodowych partnerów w sektorze rolnym, aby pomóc producentom rolnym przetrwać te trudne czasy, a następnie ożywić produkcję” – cytuje Klaus Deininger, czołowy ekonomista w Ministerstwie Polityki Agrarnej. jak powiedziano na spotkaniu koordynacyjnym darczyńców międzynarodowych w Ministerstwie Polityki Agrarnej.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.