Bed, Bath and Beyond podkreśla trwające usuwanie zapasów, ponieważ konsumenci spowalniają

Firma Bed, Bath & Beyond poinformowała o zarobkach, które były znacznie odbiegające od oczekiwań, przy czym rok do roku składki spadły o 24% w sklepach stacjonarnych io 21% w internecie. Zarobki były stratą 2,83 USD w porównaniu do oczekiwanych +0,05 USD.

Historia to rozdęte zapasy, a strata w tym kwartale nie obejmowała nawet kolejnych 1,66 USD na akcję z tytułu zapasów i opłat portowych.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.