Badanie biznesowe w Nowej Zelandii: Zaufanie biznesowe -65 (wcześniej -40)

Q2 Quarterly Survey of Business Opinion (QSBO) nowozelandzkiego Instytutu Badań Ekonomicznych

Bliźniacze nagłówki to:

Pewność biznesowa II kwartał: -65, najsłabszy od marca 2020 r.

przed -40
Wykorzystanie mocy produkcyjnych Q2: 93,4%

wcześniej 97,1%
Więcej:

netto 1% firm zgłosiło spadek własnej działalności handlowej w kwartale czerwcowym
Sektory usługowe i budowlane były najbardziej pogorszone w kwartale czerwcowym. netto 71% firm sektora usługowego i netto 70% firm budowlanych spodziewa się pogorszenia warunków. dla obu tych sektorów
Detaliści również czują się słabi, a 61% detalistów netto spodziewa się pogorszenia ogólnych warunków gospodarczych w nadchodzących miesiącach
Firmy nadal wycofują się z planów inwestycyjnych w obliczu niepewności co do dalszego wpływu epidemii COVID-19, napięć geopolitycznych za granicą i wyższych stóp procentowych

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.