Wicegubernator Banku Anglii Sam Woods Przemówienie – Osiągnięcie równowagi

Kilka ważnych komentarzy:

Sam Woods mówi, że reforma przepisów ubezpieczeniowych może uwolnić 10-15% obecnego kapitału posiadanego przez ubezpieczycieli na życie
Reforma ubezpieczeń może wesprzeć od 45 do 90 miliardów funtów dodatkowych inwestycji w gospodarkę
Woods mówi, że reakcja branży na zrewidowane propozycje BOE dotyczące reformy zasad wypłacalności była zdecydowanie negatywna

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.