Goldman Sachs prognozuje piątkowe zatrudnienie poza rolnictwem na poziomie +250 tys., a stopa bezrobocia na poziomie 3,6%

Czasy w skrajnej lewej kolumnie to czas GMT.
Liczby w skrajnej prawej kolumnie to wynik „poprzedni” (poprzedni miesiąc). Liczba w kolumnie obok, gdzie jest liczbą, to oczekiwana mediana konsensusu.
Za pośrednictwem Goldman Sachs:

Szacujemy, że zatrudnienie poza rolnictwem wzrosło w czerwcu o 250 tys.
Szacujemy niezmienioną stopę bezrobocia na poziomie 3,6% – zgodnie z konsensusem – co odzwierciedla solidny wzrost zatrudnienia w gospodarstwach domowych skompensowany wzrostem aktywności zawodowej o 0,1 punktu procentowego do 62,4%.
badania zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia big data ogólnie pogorszyły się w ciągu miesiąca
raport firmy Challenger wykazał wzrost liczby zwolnień, zwłaszcza w branży nieruchomości, samochodów i mediów
Szacujemy niezmienioną stopę bezrobocia na poziomie 3,6% – zgodnie z konsensusem – co odzwierciedla solidny wzrost zatrudnienia w gospodarstwach domowych skompensowany wzrostem aktywności zawodowej o 0,1 punktu procentowego do 62,4%.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.