Oczekuje się, że badanie gospodarstw domowych wykaże podobny wzrost

„Płace mogły wzrosnąć o 225 tys. Oczekuje się, że badanie gospodarstw domowych wykaże podobny wzrost, co może pozostawić stopę bezrobocia na niezmienionym poziomie 3,6%, przy założeniu jednokrotnego wzrostu wskaźnika uczestnictwa do 62,4%”.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.