EKONOMIA RBC

„Spodziewamy się w czerwcu wzrostu o 300 tys. miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, napędzanych ożywieniem w branżach usług bliskiego kontaktu. Podobnie jak w Kanadzie, napięte rynki pracy będą nadal ograniczać wzrost zatrudnienia. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 3,6%”.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.