Kurs funta – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się funt w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty? 30 kwietnia

W ostatnim czasie na rynkach finansowych możemy obserwować duże wahanie kursów walut. Jednym z najważniejszych walut na rynku międzynarodowym jest dolar amerykański, którego kurs w ciągu ostatniego tygodnia podlegał znaczącym fluktuacjom. Wartość dolara wobec innych walut ulegała zmianom w wyniku różnych czynników, takich jak polityka monetarna, dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne, a także sytuacja na rynkach kryptowalut. W związku z tym, w tym artykule skupimy się na analizie wahań kursu dolara i czynników, które wpłynęły na jego zmienność w ostatnim czasie. Przygotujemy się także do nadchodzącej poniedziałkowej sesji i omówimy, jakie czynniki mogą wpłynąć na dalsze wahań kursu dolara.

Jak określa się wartość waluty?

Wartość waluty określa się w odniesieniu do innych walut lub dóbr. W kontekście rynków finansowych, wartość waluty zwykle mierzy się w stosunku do dolara amerykańskiego lub euro. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wartość waluty jest podaż i popyt na nią na rynku walutowym, zwany również rynkiem forex. Innymi czynnikami, które wpływają na wartość waluty, są m.in. poziom inflacji, stopa procentowa, polityka fiskalna i monetarna, a także czynniki polityczne i gospodarcze zarówno w kraju, który emituje daną walutę, jak i na całym świecie. Wartość waluty ma również wpływ na handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne i inne aspekty gospodarki.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?


Istnieje wiele rynków i krajów, które wpływają na kursy walutowe, ale kilka z nich jest szczególnie ważnych. Oto kilka przykładów:

  1. Stany Zjednoczone – jako największa gospodarka na świecie, decyzje podjęte przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych (Fed) mają duży wpływ na kursy walutowe. Również dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy, PKB i inflacji są ważnymi czynnikami wpływającymi na kurs dolara.
  2. Unia Europejska – jako druga pod względem wielkości gospodarka na świecie, decyzje podjęte przez Europejski Bank Centralny (ECB) i sytuacja polityczna w UE wpływają na kurs euro.
  3. Japonia – japoński jen jest jedną z najczęściej handlowanych walut na świecie. Decyzje Banku Japonii dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego są ważnymi czynnikami wpływającymi na kurs jena.
  4. Chiny – jako druga pod względem wielkości gospodarka na świecie, Chiny mają duży wpływ na kursy walutowe. Polityka monetarna i handlowa Chin, a także dane dotyczące chińskiego PKB i produkcji przemysłowej, wpływają na kurs juana.
  5. Wielka Brytania – sytuacja polityczna i gospodarcza Wielkiej Brytanii, a także decyzje podjęte przez Bank Anglii dotyczące stóp procentowych, mają wpływ na kurs funta brytyjskiego.

Oprócz tych krajów, kursy walutowe mogą być wpływane przez wiele innych czynników, takich jak dane makroekonomiczne, zmienność rynków finansowych, a nawet kwestie polityczne i społeczne na poziomie globalnym i lokalnym.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach różne czynniki mogą wpłynąć na zachowanie kursu funta brytyjskiego w stosunku do innych walut. Ogólnie rzecz biorąc, kurs funta może być wpływany przez takie czynniki jak polityka monetarna banku centralnego, nastroje inwestorów wobec Wielkiej Brytanii, sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, a także ważne wydarzenia polityczne.

Przykładowo, w pierwszych kwartałach 2022 roku kurs funta brytyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego wzrósł, w dużej mierze z powodu przyspieszenia tempa szczepień i łagodzenia restrykcji związanych z pandemią Covid-19. W 2021 roku, na początku roku, kurs funta spadł z powodu zwiększającej się liczby przypadków Covid-19 i obaw związanych z brexitem. W 2020 roku, w pierwszym kwartale, kurs funta zaczął spadać z powodu pandemii Covid-19 i obaw związanych z jej wpływem na brytyjską gospodarkę.

Ogólnie rzecz biorąc, kurs funta brytyjskiego jest silnie związany z krajową gospodarką i polityką, a także z nastrojami inwestorów na rynkach finansowych. W związku z tym, jego zachowanie w pierwszych kwartałach zależy od wielu czynników i może być trudne do przewidzenia.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara nowozelandzkiego

W celu dokładnej analizy zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) a zmienności dolara nowozelandzkiego (NZD), należy prześledzić ich ruchy na rynku w ciągu określonego okresu czasu, a następnie porównać ze sobą wyniki tych obserwacji.

W pierwszej połowie 2021 roku kurs GBP/NZD oscylował wokół poziomu 1,94, co oznacza, że jedna funt brytyjski kosztowała około 1,94 dolara nowozelandzkiego. W ciągu ostatniego roku, w okresie od kwietnia 2021 do kwietnia 2022, kurs GBP/NZD wykazywał tendencję wzrostową, osiągając najwyższy poziom na początku listopada 2021, kiedy to osiągnął wartość około 2,06.

Należy jednak zauważyć, że kursy walutowe podlegają wpływowi wielu czynników, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza kraju, poziom inflacji czy też zmienność innych rynków finansowych. Z tego powodu, zmienność kursu funta brytyjskiego w stosunku do dolara nowozelandzkiego może ulegać dużym wahaniom, zwłaszcza w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych zdarzeń na rynkach globalnych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie obserwujemy duże zmiany na rynkach kryptowalut, które również mogą wpłynąć na kursy walutowe. Wpływ ten może być szczególnie widoczny w przypadku nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się gospodarek, takich jak Nowa Zelandia czy Wielka Brytania, które odgrywają ważną rolę w globalnych finansach.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 na kurs funta brytyjskiego wpłynęło kilka wydarzeń, w tym:

  1. Brexit – to nadal największe wydarzenie, które wpłynęło na kurs funta w ostatnich latach. W 2018 roku negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie warunków wyjścia z UE były trudne i pełne niepewności, co wpłynęło na wartość funta.
  2. Polityka Banku Anglii – w 2018 roku Bank Anglii podniósł stopy procentowe dwukrotnie w celu kontrolowania inflacji. Jednak ta decyzja nie miała dużego wpływu na kurs funta.
  3. Wzrost wartości dolara amerykańskiego – w 2018 roku dolar amerykański zyskiwał na wartości wobec innych walut, w tym funta brytyjskiego.
  4. Napięcia handlowe między USA a Chinami – napięcia te wpłynęły na kurs funta poprzez wpływ na globalne rynki finansowe.
  5. Wewnętrzna polityka brytyjska – wewnętrzne wydarzenia, takie jak skandale polityczne i spory dotyczące budżetu kraju, wpłynęły również na wartość funta.

Wszystkie te czynniki wpłynęły na kurs funta w 2018 roku i nadal mają wpływ na wartość tej waluty w kolejnych latach.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?


Przewidywanie przyszłych zmian kursu funta brytyjskiego może być trudne z powodu wielu czynników wpływających na rynek walutowy. Jednym z głównych czynników wpływających na wartość funta jest polityka monetarna Banku Anglii, która wpływa na poziom stóp procentowych i ilość gotówki w obiegu. Dodatkowo, wydarzenia polityczne, takie jak brexit czy wybory, mogą również wpłynąć na wartość funta. Ponadto, globalne wydarzenia gospodarcze, takie jak zmiany w gospodarkach innych krajów, również mogą wpłynąć na wartość funta.

W przypadku funta brytyjskiego, możliwe scenariusze dla kursu mogą być bardzo zróżnicowane. W przypadku brexitu, decyzje podejmowane przez rząd i negocjacje z UE mogą prowadzić do zmiany kursu funta. Ponadto, sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii oraz globalne wydarzenia gospodarcze również mogą wpłynąć na wartość funta. Jednym z możliwych scenariuszy jest kontynuacja trendu spadkowego kursu funta, zwłaszcza w przypadku utrudnień w handlu między Wielką Brytanią a UE. Jednakże, możliwe są także różne scenariusze związane z ożywieniem gospodarczym i poprawą sytuacji wewnętrznej Wielkiej Brytanii, co mogłoby prowadzić do wzrostu wartości funta.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.