Hiszpania Lipiec dla usług PMI 53,8 vs oczekiwany 52,0

Wcześniej 54,0
Hiszpański sektor usług nadal utrzymuje się w lipcu, sygnalizując kolejną ekspansję z umiarkowanym wzrostem liczby nowych transakcji. Ale pojawiają się coraz większe obawy co do perspektyw wśród wysokichinflacjaoraz niepewność gospodarcza, ponieważ zaufanie przedsiębiorców spada do najniższego poziomu od prawie dwóch lat. S&P Global zauważa, że:

„Sektor usług w Hiszpanii osiągnął w lipcu pozytywne wyniki, a działalność rozwijała się w solidnym tempie, wspierana przez wyższy poziom nowych firm i dalsze tworzenie miejsc pracy.

„A jednak trudno nie przejmować się wzrostem w nadchodzących miesiącach, ponieważ w tym miesiącu można znaleźć kilka prawdziwych diabłów w szczegółach ankiety. Ponieważ ożywienie aktywności związanej z łagodzeniem ograniczeń związanych z pandemią nadal słabnie, paneliści donosili o rosnącym wahaniu klientów w związku z rosnącą inflacją i obawami o recesję gospodarczą. Kilku respondentów zauważyło, że liczba turystów – ważnego motoru hiszpańskiej gospodarki – jest ogólnie niższa niż normalnie.

„Następnie znacznie spadła pewność co do przyszłości, odnotowując gwałtowny miesięczny spadek w porównaniu z czerwcem i zwiększając podejrzenie, że w nadchodzących miesiącach sektor czeka coraz trudniejszy klimat”.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.