Duma zezwoliła na transakcje z udziałami organizacji finansowych bez zgody FAS

Moskwa. 30 czerwca. INTERFAX.RU – Ustawa rządowa nr 127020-8 , przyjęty przez Dumę Państwową w trzecim czytaniu, pozwala w 2022 r. dokonywać transakcji z udziałami, akcjami organizacji finansowych, niezależnie od wielkości ich aktywów, bez uprzedniej zgody Federalnego Służba Antymonopolowa.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją Federalna Służba Antymonopolowa będzie musiała powiadomić o transakcji po fakcie, nie później niż 30 dni po jej zakończeniu.

Obecnie wiele transakcji z udziałami i udziałami organizacji finansowych wymaga uprzedniej zgody Federalnej Służby Antymonopolowej. Jest to konieczne, jeśli nabywca otrzymuje więcej niż 25%, jedną trzecią lub 75% organizacji finansowej, której aktywa przekraczają wartości progowe. Dla instytucji kredytowych próg ten wynosi 29 miliardów rubli, dla organizacji mikrofinansowych – 3 miliardy rubli, dla niepaństwowych funduszy emerytalnych – 2 miliardy rubli, 1 miliard rubli – w odniesieniu do organizatorów handlu, 200 milionów rubli – dla profesjonalnych uczestników papierów wartościowych rynku, organizacje rozliczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.

Prawo stanowi, że jeżeli transakcje doprowadziły lub mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji, w tym w wyniku powstania lub umocnienia dominującej pozycji podmiotu gospodarczego, wówczas Federalna Służba Antymonopolowa będzie mogła wydać wiążące zarządzenie, a instytucja finansowa – podejmowanie działań mających na celu zapewnienie konkurencji.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.