Cło wywozowe na olej słonecznikowy i śrutę z Rosji może zostać przedłużone o rok

Moskwa. 29 czerwca. INTERFAX.RU – Cło eksportowe na olej słonecznikowy i śrutę słonecznikową z Federacji Rosyjskiej może zostać przedłużone o rok, do 31 sierpnia 2023 r. Wynika to z projektu rozporządzenia rządowego, znanego uczestnikom rynku rolnego.

Projekt przewiduje przeliczenie kalkulacji ceł wywozowych na te produkty, a także na pszenicę, jęczmień i kukurydzę, na ruble. Cena bazowa do obliczania ceł za olej słonecznikowy może wynosić 82 500 rubli za tonę, za mączkę – 13 875 rubli za tonę. Cena bazowa do obliczenia cła eksportowego na pszenicę może wynosić 15 000 rubli za tonę, za jęczmień i kukurydzę – 13 875 rubli za tonę.

W przypadku przeliczenia na ruble formuła obliczania ceł zawiera taki wskaźnik, jak „średnia arytmetyczna dolara amerykańskiego w stosunku do waluty Federacji Rosyjskiej, ustalona przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej na 5 dni roboczych poprzedzających datę obliczenia stawka cła wywozowego na zboża”.

Obecnie cło na olej słonecznikowy wynosi 70% różnicy między ceną bazową (1000 USD za tonę) a ceną orientacyjną (średnią arytmetyczną z miesięcznych cen rynkowych), pomniejszoną o wartość współczynnika korygującego (50 USD za 1 tonę).

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.