Co się wydarzy na rynku walut głównych 24 września? Analiza na przykładzie dolara amerykańskiego

24 września zapowiada się jako dzień pełen napięcia i oczekiwań na rynku walut głównych, z dolarem amerykańskim w roli głównej bohaterki. To data, którą inwestorzy na całym świecie odnotowują w swoich kalendarzach, gdyż wydarzenia i decyzje, które miałyby miejsce tego dnia, mogą znacząco wpłynąć na notowania najważniejszych walut na świecie. Od Brexitu po geopolityczne napięcia, od danych makroekonomicznych po zmienne kursy surowców – rynki walutowe są narażone na wpływ wielu czynników.

W niniejszym artykule dokonamy analizy prognozowanych wydarzeń oraz ich potencjalnych skutków dla kursu dolara amerykańskiego, który jest często uważany za barometr globalnej gospodarki. Zastanowimy się również nad tym, jakie czynniki wpłynęły na kurs dolara w ostatnich miesiącach i jakie trendy mogą się utrzymać w najbliższym czasie. Przyjrzymy się kluczowym danym makroekonomicznym, decyzjom politycznym i innym czynnikom, które mogą rzutować na notowania dolara oraz na rynek walut głównych jako całość.

Czy jesteśmy świadkami kolejnego punktu zwrotnego na rynku walutowym? Jak inwestorzy powinni przygotować się na ewentualne zmiany kursów? Odpowiedzi na te pytania poszukajmy w analizie wydarzeń, które mogą mieć miejsce 24 września.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, często określany jako Forex (z ang. Foreign Exchange), to globalny rynek, na którym odbywa się handel walutami. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. Rynek walutowy umożliwia wymianę jednej waluty na inną i stanowi fundament globalnych operacji handlowych i finansowych.

Oto kilka kluczowych cech i aspektów ryku walutowego:

 1. Płynność: Rynek walutowy jest niezwykle płynny, co oznacza, że ​​zawsze jest dostępny do handlu. Otwarty jest przez większość dnia roboczego, z wyjątkiem weekendów, i działa na przestrzeni różnych stref czasowych na całym świecie.
 2. Dużo uczestników: Na rynku walutowym uczestniczą różne podmioty, w tym banki komercyjne, instytucje finansowe, inwestorzy instytucjonalni, spekulanci, firmy eksportujące i importujące, a także indywidualni inwestorzy. Wysoka liczba uczestników przyczynia się do konkurencyjności i płynności rynku.
 3. Handel 24/5: Rynek Forex pracuje przez większość czasu, z przerwami tylko w weekendy. To pozwala na szybką reakcję na ważne wydarzenia i wiadomości ekonomiczne.
 4. Para walutowa: Handel na rynku walutowym odbywa się zazwyczaj w parach walutowych. Każda para składa się z dwóch walut, np. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) lub GBP/JPY (funt szterlingowy do jena japońskiego). Kiedy handlujesz na rynku Forex, kupujesz jedną walutę i sprzedajesz drugą w parze.
 5. Kurs wymiany: Kurs wymiany określa, ile jednostek jednej waluty można wymienić na jednostki drugiej waluty. Kursy wymiany zmieniają się na skutek różnych czynników, takich jak zmienne stopy procentowe, dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne, czy nawet sentyment rynkowy.

Od czego zależy rynek walutowy? Rynek walutowy jest wpływany przez szereg czynników, w tym:

 • Stopy procentowe: Różnice w stopach procentowych między krajami mogą wpływać na popyt na daną walutę. Wyższe stopy procentowe mogą przyciągać inwestorów, którzy chcą uzyskać wyższy zwrot z inwestycji w danym kraju.
 • Dane ekonomiczne: Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie czy bilans handlowy, może wpływać na kursy walut. Pozytywne dane zazwyczaj wzmacniają walutę danego kraju.
 • Wydarzenia polityczne i geopolityczne: Decyzje polityczne, wybory, konflikty międzynarodowe i inne wydarzenia polityczne mogą wpływać na rynek walutowy. Niepewność polityczna może skutkować wzrostem zmienności.
 • Sentyment rynkowy: Oczekiwania inwestorów i spekulantów oraz ogólny sentyment rynkowy mają znaczący wpływ na kursy walut. Pozytywny sentyment może prowadzić do wzrostu ryzykownych walut, podczas gdy negatywny sentyment może prowadzić do ich spadku.
 • Intervencje banków centralnych: Banki centralne poszczególnych krajów mogą interweniować na rynku walutowym, aby stabilizować kurs swojej waluty lub wpłynąć na konkurencyjność eksportu. Ich działania mogą wpływać na kursy walut.

Rynek walutowy jest dynamicznym i złożonym środowiskiem, w którym wiele czynników wpływa na kursy walut. Inwestorzy na tym rynku muszą być świadomi tych czynników i regularnie śledzić aktualne wydarzenia oraz analizy ekonomiczne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Handel walutami, zarówno na rynku Forex, jak i na innych platformach handlowych, wiąże się z różnymi kosztami. Te koszty mogą znacząco wpłynąć na rentowność handlu walutami. Oto główne koszty związane z handlem walutami:

 1. Spread: Spread to różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej pary walutowej. Jest to główny koszt związany z handlem na rynku Forex. Brokerzy zarabiają na spreadzie, więc im niższy spread, tym korzystniejsze warunki handlowe dla inwestora. Spread może być stały lub zmienny, w zależności od brokera i rodzaju konta.
 2. Prowizje: Niektórzy brokerzy pobierają prowizje za każdą transakcję. Prowizje są wyrażane jako określona kwota pieniędzy lub jako procent wartości transakcji. Koszty prowizji mogą być znaczące, zwłaszcza dla aktywnych traderów.
 3. Swap (koszty przeniesienia pozycji na następny dzień): Swap to koszty związane z przenoszeniem pozycji na następny dzień handlu. Jeśli pozostawisz otwartą pozycję na noc, broker może naliczyć lub wypłacić swap, zależnie od różnicy w stopach procentowych między dwiema wymienianymi walutami.
 4. Koszty finansowania: W zależności od wybranego brokera i typu konta, mogą wystąpić różne koszty finansowania, które są naliczane codziennie na otwartą pozycję. Te koszty są związane z wykorzystaniem lewarowania i pozostawieniem pozycji otwartych przez dłuższy okres czasu.
 5. Koszty platformy handlowej: Niektórzy brokerzy mogą naliczać opłaty za korzystanie z ich platformy handlowej lub narzędzi do analizy rynku. Przed wyborem brokera warto sprawdzić, czy istnieją dodatkowe koszty związane z korzystaniem z platformy.
 6. Koszty wypłaty i wpłaty: W niektórych przypadkach brokerzy mogą naliczać opłaty za wypłatę lub wpłatę środków na konto handlowe. Koszty te mogą być różne w zależności od metody płatności.
 7. Koszty konwersji waluty: Jeśli handlujesz na platformie, która nie jest denominowana w twojej podstawowej walucie, konieczne może być dokonanie konwersji waluty, co wiąże się z kosztami.
 8. Koszty szkolenia i edukacji: Warto zainwestować w naukę i szkolenie w handlu walutami. Koszty takie jak książki, kursy online czy uczestnictwo w szkoleniach mogą się różnić, ale stanowią ważną inwestycję w rozwijanie swoich umiejętności.
 9. Koszty emocjonalne: Handel walutami może być emocjonalnie wymagający, a niekontrolowane emocje mogą prowadzić do strat finansowych. Koszty emocjonalne mogą być trudne do zmierzenia, ale są istotnym aspektem handlu.

Warto dokładnie zrozumieć wszystkie koszty związane z handlem walutami i wybrać brokera oraz strategię handlową, która najlepiej odpowiada twoim celom i możliwościom finansowym. W niektórych przypadkach opłaca się wybrać brokera oferującego niższy spread, podczas gdy inni mogą preferować brokera z niższymi prowizjami. Ważne jest również śledzenie i zarządzanie kosztami, aby zwiększyć efektywność handlu walutami.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego z ostatniej dekady

Oto analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) z ostatniej dekady, czyli z lat 2013-2023:

 1. 2013-2014 – Stabilizacja i Umocnienie: W okresie tym dolar amerykański doświadczył stabilizacji i umocnienia. Był to okres odbudowy po kryzysie finansowym z lat 2008-2009. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych były nadal na niskim poziomie, co sprzyjało inwestorom szukającym wyższych zwrotów w innych aktywach.
 2. 2015-2016 – Wzrosty i Spadki: W tych latach dolar amerykański wykazywał wahania. Wzrosty były spowodowane oczekiwaniami podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych (Fed). Jednak później nastąpiło przeciąganie się decyzji o podwyżkach, co wpłynęło na spadek kursu dolara.
 3. 2017-2019 – Umocnienie Długoterminowe: W tym okresie dolar amerykański umocnił się, częściowo dzięki podwyżkom stóp procentowych przez Fed oraz oczekiwaniom na korzyści fiskalne wynikające z reformy podatkowej w USA. Był to także okres handlowych sporów międzynarodowych, które wpłynęły na kursy walut.
 4. 2020 – Pandemia COVID-19: W 2020 roku świat został ogarnięty pandemią COVID-19, co spowodowało gwałtowną zmienność na rynkach finansowych. Dolar amerykański stał się aktywem uważanym za bezpieczne schronienie, co skutkowało jego umocnieniem w stosunku do innych walut.
 5. 2021-2023 – Konsolidacja i Spadki: Po rekordowych umocnieniach w okresie pandemii, dolar amerykański doświadczył konsolidacji i spadków. To częściowo efekt polityki Rezerwy Federalnej, która utrzymywała niskie stopy procentowe i wdrożyła programy skupu aktywów w celu stymulowania gospodarki.
 6. 2023 (do września) – Niespodzianki i Napięcia: W ciągu pierwszych kilku miesięcy 2023 roku rynek dolarowy był pełen niespodzianek i napięć. Wartości dolara amerykańskiego wobec niektórych innych walut były podatne na wpływ wydarzeń gospodarczych, geopolitycznych i politycznych.

Warto zaznaczyć, że zmienność kursu dolara amerykańskiego jest wpływana przez wiele czynników, w tym zmienne stopy procentowe, dane makroekonomiczne, politykę fiskalną i monetarną, wydarzenia geopolityczne oraz sentyment inwestorów. Dolar amerykański jest również często uważany za aktywum bezpieczne w okresach niepewności, co może wpływać na jego kurs w trudniejszych czasach. Analiza zmienności z ostatniej dekady pokazuje, że rynek walutowy jest zmienny i podatny na wpływ różnych czynników, co sprawia, że handel walutami jest wyzwaniem, ale także oferuje możliwość zarabiania na różnicy kursowej.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność hrywny ukraińskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) a zmienności hrywny ukraińskiej (UAH), można skoncentrować się na danych historycznych i wydarzeniach, które wpłynęły na te dwie waluty. Poniżej przedstawiam ogólny przegląd zmienności tych dwóch walut w ostatnich latach:

Zmienność kursu dolara amerykańskiego (USD):

 • Kurs dolara amerykańskiego jest często uważany za jeden z głównych wskaźników na rynku walutowym i globalnym rynku finansowym.
 • Wzrosty i spadki dolara amerykańskiego są często związane z decyzjami Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) dotyczącymi stóp procentowych oraz polityką fiskalną i gospodarczą USA.
 • Inne czynniki wpływające na kurs dolara to dane makroekonomiczne (np. PKB, inflacja, bezrobocie), wydarzenia polityczne i geopolityczne oraz sentyment rynkowy.

Zmienność kursu hrywny ukraińskiej (UAH):

 • Kurs hrywny ukraińskiej jest bardziej związany z lokalnymi wydarzeniami i sytuacją gospodarczą w samej Ukrainie.
 • Kraj ten doświadczył wielu trudności gospodarczych i politycznych w ostatnich latach, w tym kryzysu finansowego, zmiany władzy i konfliktu z Rosją.
 • W rezultacie kurs hrywny może być podatny na wydarzenia polityczne, takie jak wybory czy decyzje rządu ukraińskiego dotyczące reform gospodarczych.

Analizując zmienność kursu dolara amerykańskiego a hrywny ukraińskiej, warto badać dane historyczne, wykresy kursów, a także śledzić aktualne wydarzenia, które mogą wpływać na te waluty. Wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak zmiany w polityce monetarnej, polityczne decyzje i sytuacja gospodarcza, będą miały wpływ na te kursy. Dla inwestorów i przedsiębiorców, którzy mają interesy w Ukrainie lub prowadzą działalność związana z tą walutą, monitorowanie zmienności kursu jest istotne dla zarządzania ryzykiem walutowym.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2015?

W roku 2015 wiele wydarzeń miało wpływ na kurs dolara amerykańskiego (USD). Oto kilka z tych wydarzeń, które miały istotny wpływ na kurs tej waluty:

 1. Decyzja o podwyżkach stóp procentowych przez Fed: To było ważne wydarzenie, na które czekał rynek. W grudniu 2015 roku Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) podjęła decyzję o pierwszej podwyżce stóp procentowych od kryzysu finansowego z 2008 roku. To podniosło oczekiwania na zwiększenie zwrotów z inwestycji w USD, co przyczyniło się do umocnienia dolara.
 2. Silne dane makroekonomiczne: W 2015 roku gospodarka Stanów Zjednoczonych prezentowała się stosunkowo dobrze w porównaniu do innych regionów świata. Pozytywne dane, takie jak wzrost PKB, spadek bezrobocia i umiarkowana inflacja, przyciągały inwestorów do dolara.
 3. Kryzys zadłużenia w strefie euro: W miarę narastania kryzysu zadłużenia w niektórych krajach strefy euro, inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów do przechowywania swoich środków. Dolar amerykański był jednym z aktywów uważanych za bezpieczne schronienie, co wpłynęło na jego umocnienie.
 4. Wahania cen surowców: W 2015 roku ceny surowców, w tym ropy naftowej, doświadczały znacznych spadków. To wpłynęło na kursy walut krajów związanych z produkcją surowców, ale także miało wpływ na globalny rynek walutowy, w tym kurs dolara.
 5. Sytuacja w Chinach: Wydarzenia związane z chińskim rynkiem akcji oraz spowolnieniem gospodarczym w Chinach wywoływały niepewność na rynkach finansowych. Inwestorzy często szukali bezpiecznych aktywów, co wpłynęło na kurs dolara.
 6. Wydarzenia geopolityczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikt w Syrii i napięcia międzynarodowe, również miały wpływ na kursy walut. Niewłaściwie rozwiązane konflikty mogły zwiększać niepewność na rynkach i wpłynęły na kurs dolara jako aktywa uważanego za bezpieczne.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest złożonym środowiskiem, a kursy walut są wynikiem wielu czynników, w tym danych makroekonomicznych, wydarzeń geopolitycznych, polityki pieniężnej banków centralnych i sentymentu rynkowego. Dlatego też analiza zmienności kursu dolara w danym okresie zawsze uwzględnia wiele zmiennych.

Przewidywania zmienności kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?

Przewidywanie przyszłości kursu dolara amerykańskiego jest trudne, ponieważ zależy on od wielu czynników, w tym zmian w polityce pieniężnej Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed), sytuacji gospodarczej USA i na świecie, wydarzeń geopolitycznych, a także sentymentu rynkowego. Niemniej jednak, istnieją pewne możliwe scenariusze, które inwestorzy i analitycy mogą rozważać:

 1. Umocnienie dolara: Wzrost stóp procentowych przez Fed, silne dane makroekonomiczne i spadek niepewności mogą przyczynić się do umocnienia dolara. Inwestorzy mogą szukać bezpiecznych aktywów w okresach niepewności, co również może wpłynąć na wzrost wartości dolara.
 2. Spadek dolara: Zmniejszenie oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych, słabe dane ekonomiczne lub rosnące napięcia geopolityczne mogą prowadzić do spadku kursu dolara. Dodatkowo, skutki długotrwałego programu luzowania ilościowego przez Fed mogą wpłynąć na spadek wartości dolara.
 3. Stabilizacja kursu: W niektórych okresach kurs dolara może pozostawać stosunkowo stabilny, zwłaszcza gdy istnieje równowaga między czynnikami, które wpływają na jego wzrost i spadek. To może być sytuacja typowa w okresach spokojniejszej działalności rynkowej.
 4. Wahania związane z wydarzeniami geopolitycznymi: Napięcia międzynarodowe, konflikty i wydarzenia geopolityczne mogą prowadzić do nagłych wahnięć kursu dolara, szczególnie jeśli inwestorzy szukają bezpiecznych aktywów.
 5. Zmienność w wyniku danych ekonomicznych: Regularnie publikowane dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja i bezrobocie, mogą wpływać na kurs dolara, zwłaszcza jeśli wyniki tych danych różnią się od oczekiwań rynkowych.
 6. Polityka pieniężna Fed: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej ogólnie mają znaczący wpływ na kurs dolara. Analitycy starają się prognozować kierunek i tempo zmian w polityce Fed.
 7. Wpływ polityki fiskalnej: Decyzje rządu USA dotyczące polityki fiskalnej, takie jak zmiany w podatkach i wydatkach, również mogą wpłynąć na kurs dolara.

Warto zrozumieć, że rynek walutowy jest zmienny, a przewidywanie dokładnego kierunku kursu jest trudne. Inwestorzy i traderzy często korzystają z analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne, a także starają się dywersyfikować swoje portfele, aby zminimalizować ryzyko walutowe. Niezależnie od scenariusza, świadomość ryzyka i dbałość o zarządzanie ryzykiem są kluczowe w handlu walutami.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.