ANALIZA CEN SREBRA: XAG/USD O CALE BLIŻEJ 50-DMA/50% FIBO. PRZESZKODA ZBIEGU

Srebro dodaje się do nocnego skromnego wzrostu, a krawędzie są wyższe przez drugi dzień z rzędu.
Ustawienia techniczne sprzyjają bykom i wspierają perspektywy dalszego ruchu aprecjacyjnego.
Przekonujące wybicie poniżej 19,20 USD przesunęłoby nastawienie na korzyść niedźwiedzi.
Srebro zyskuje pewną pozytywną trakcję drugi dzień z rzędu w czwartek i oddala się od kilkudniowego minimum, wokół regionu 19,75 USD, który dotknął poprzedniego dnia. Wzrost w ciągu dnia nabiera tempa w pierwszej połowie sesji europejskiej i podnosi biały metal do świeżego dziennego maksimum, około 20,20 USD.

Z technicznego punktu widzenia każdy kolejny ruch w górę może napotkać sztywny opór w pobliżu zbiegu 20,30-20,40 USD. Wspomniana bariera obejmuje 50% poziom zniesienia Fibonacciego spadku 22,52 – 18,15 USD oraz 50-dniową SMA. Powinno to teraz działać jako kluczowy punkt zwrotny i pomóc w określeniu krótkoterminowej trajektorii dla XAG/USD.

W międzyczasie oscylatory na wykresie dziennym utrzymują się wygodnie na dodatnim terytorium i zyskują na sile na wykresach godzinowych. Konfiguracja techniczna wspiera perspektywy ewentualnego wybicia przez wspomniany wcześniej opór konfluencji. XAG/USD może wtedy wzrosnąć do 61,8% Fibo. na poziomie około 20,85 $, w drodze do znaku 21,00 $.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.