Włoska produkcja przemysłowa m/m Ustawa: -1,1% Poprzednia: 1,6% Fcst: -1,1%

Włoska produkcja przemysłowa m/m Ustawa: -1,1% Poprzednia: 1,6% Fcst: -1,1%

Włoska produkcja przemysłowa m/m Ustawa: -1,1% Poprzednia: 1,6% Fcst: -1,1%

r/r (SA) (maj) Ustawa: 3,4 Poprzednia: 4,2 Fcst: 4

Dane za kwiecień zostały zrewidowane w dół, pokazując wzrost o 1,4%, pierwotnie podawany na 1,6%. Majowy spadek o 1,1% dokładnie odpowiadał medianie prognozy przeprowadzonej przez Reutersa wśród 18 analityków.

Pomimo ostatniego spadku, w okresie od marca do maja produkcja wzrosła o 2,3% w porównaniu z trzema miesiącami do lutego, podał krajowy urząd statystyczny ISTAT. Po uwzględnieniu dni roboczych, rok do roku, produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 3,4%, poniżej prognozy 4,0% w ankiecie przeprowadzonej przez analityków Reutersa.

Maj przyniósł z miesiąca na miesiąc spadek produkcji dóbr konsumpcyjnych, dóbr pośrednich i produktów energetycznych, podał ISTAT, podczas gdy dobra inwestycyjne wykazały niewielki wzrost.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.