UMich Jan Wstępne nastroje konsumentów w USA 64,6 wobec oczekiwanych 60,5

Poprzednio było 59,7 Obecne warunki 68,6 vs oczekiwano 60,0 (poprzednio 59, ) Oczekiwano 62,0 vs oczekiwano 59,5 (poprzednio 59,9) Roczne oczekiwania inflacyjne ,0% vs. polityczna cena gazu i 2 barometry vs. Jednak Fed obserwuje dane o inflacji, co przyczyniło się do nagłego przejścia do bardziej agresywnych stóp procentowych w czerwcu (co jest zabawne, ponieważ zostało później zmniejszone). Liczba lat jest z pewnością mile widziana, podczas gdy liczba lat 5 powraca do tego samego miejsca, w którym była od miesięcy.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.