Niemcy Sierpień szybki PMI dla przemysłu 49,8 vs oczekiwane 48,2

  • Wcześniej 49,3
  • PMI dla usług 48,2 vs oczekiwany 49,0
  • Wcześniej 49,7
  • Złożony PMI 47,6 vs oczekiwany 47,4
  • Przed 48,1

W raporcie jest trochę kontrastu, ponieważ wydruk produkcyjny był lepszy niż szacowano, ale wydruk usług był bardziej rozczarowujący. Ale po zsumowaniu, nadal wskazuje to na dalsze kurczenie się niemieckiej gospodarki w sierpniu i nie widzę w tym żadnego pocieszenia.

Euro lekko podskoczyło z 0,9905 do 0,9930, ale tak naprawdę nie ma powodu, aby cieszyć się danymi. Aktywność gospodarcza spada w tym miesiącu w szybszym tempie niż w lipcu, a liczba nowych transakcji spada trzeci miesiąc z rzędu, tj. słabszy popyt i sprzedaż eksportowa również były ogólnie słabe. S&P Global zauważa, że:

„Dane PMI przedstawiają ponury obraz niemieckiej gospodarki w połowie trzeciego kwartału, pokazując pogłębiający się spadek aktywności biznesowej sektora prywatnego. Ciągłe osłabienie produkcji jest spotęgowane spowolnieniem w sektorze usług, a ankietowane firmy zgłaszają rosnące obciążenie popytu ze strony wysokichinflacjai podwyższone stopy procentowe.

„Spowolnienie w gospodarce coraz bardziej odbija się na aktywności zatrudniania firm, a wzrost zatrudnienia spada do najniższego poziomu od prawie półtora roku w sierpniu. Pierwszy spadek zaległości w pracy od ponad dwóch lat wskazuje, że presja na moce produkcyjne w niemieckim sektorze prywatnym zaczyna słabnąć i stanowi zagrożenie dla tworzenia miejsc pracy w przyszłości.

„Pozytywnie, dane z sierpnia dostarczyły dowodów na dalsze złagodzenie ograniczeń zarówno po stronie podaży, jak i wzrostu kosztów, co pomogło podnieść zaufanie przedsiębiorców z ostatniego lipcowego minimum. Jednak w obliczu zagrożenia kryzysem energetycznym, który wciąż jest poważny, perspektywy pozostają pełne niepewności”.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.