Meta pozycja i skoncentrowana świadomość

Jestem pewien, że jedną z głównych umiejętności, które powinien nabyć trader, jest umiejętność podejmowania decyzji z pozycji Meta. Ale co to jest?

Termin Meta Position jest szeroko stosowany w NLP i oznacza nie tylko „neutralną” i oderwaną pozycję, ale bardziej zintegrowaną. Osoba zajmuje tę pozycję, gdy przerasta swoje biegunowości i rozpoczyna nowy poziom rozwoju. Z tego stanu umysłu osoba może z łatwością podejmować świeże i adekwatne decyzje. Jednak Meta Position w rozumieniu NLP i psychoterapii wymaga długiej drogi do osiągnięcia, podczas gdy myślę, że każdy trader może od czasu do czasu powrócić do holistycznego, zintegrowanego stanu umysłu. Dla jasności określę to później jako „stan obserwatora”.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.