Jibun / Markit Japan usług PMI za czerwiec: 54,0 (poprzednio 52,6)

Przed PMI usług w zeszłym tygodniu mieliśmy PMI dla przemysłu:

Japonia PMI dla przemysłu w czerwcu 52,7 (poprzednio 53,3)
PMI dla usług za czerwiec wynosi teraz 54,0. Wstępne i apriory można znaleźć tutaj:

Japonia wstępne PMI Jibun za czerwiec.
Kompozyt to 53,0


Więcej:

aktywność sektora usług rośnie najszybciej od ponad 8 lat (od października 2013 r.)
złożony PMI najszybszy od 7 miesięcy
Mniej zachęcająco:

średnie ceny nakładów w firmach wzrosną… skłoniły firmy do podniesienia cen pobieranych za usługi w najszybszym tempie od października 2019 r.,

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.