Fitch obniża globalną perspektywę zadłużenia państwowego

Agencja ratingowa Fitch obniżyła w czwartek swoje nastawienie do długu państwowego z powodu obaw o podwyżki stóp na świecie i prawdopodobieństwo nowych niewypłacalności.

RYS.1

Fitch, który śledzi ponad 100 krajów, powiedział, że konflikt między Ukrainą a Rosją zaostrzył problemy, takie jak wyższa inflacja, zakłócenia w handlu i osłabienie światowej gospodarki. Wszystko to pogarsza obecnie warunki udzielania pożyczek przez państwo.

„Wyższe stopy procentowe zwiększają koszty obsługi długu publicznego”, powiedział James McCormack, szef suwerennej bankowości w Fitch, obniżając ocenę sektora państwowego z „pozytywnego” na „neutralny”.

Najbardziej zagrożone są gospodarki rynków wschodzących (EM), ale niektóre wysoko zadłużone rynki rozwinięte również są zagrożone, w tym w strefie euro, zauważył Fitch.

Liczba krajów, których ratingi kredytowe zostały obniżone, w tym roku ponownie zaczęła rosnąć w wyniku narastania presji.

Większość rządów objętych przez Fitch albo wprowadziła dotacje, albo obniżyła ulgi podatkowe, aby złagodzić wpływ rosnącej inflacji. Ale to ma swoją cenę.

„Chociaż umiarkowane pogorszenie sytuacji fiskalnej może być wchłonięte przez pozytywny wpływ inflacji na dynamikę długu publicznego, taki efekt zależy od utrzymania niskich stóp procentowych, co jest teraz mniej oczywiste” – powiedział McCormack.

Podczas gdy eksporterzy towarów skorzystają na wyższych cenach, ucierpią ci, którzy są zmuszeni importować większość swojej energii lub żywności.

McCormack dodał, że potrzeby finansowania zewnętrznego brutto będą w tym roku najwyższe zarówno w ujęciu nominalnym, jak iw stosunku do rezerw walutowych dla suwerennych krajów rynków wschodzących, które są importerami netto towarów.

„Teraz stoją w obliczu ostrzejszych globalnych warunków finansowania, a przy rekordowo wysokim udziale obligacji skarbowych o ratingu „B” lub niższym prawdopodobne jest, że wystąpią dodatkowe przypadki niewypłacalności”.

Lista krajów, które są w stanie niewypłacalności lub których rentowność obligacji rynków finansowych sugeruje, że byłyby zagrożone niewypłacalnością, wynosi obecnie rekordową liczbę 17 krajów: Pakistan, Sri Lanka, Zambia, Liban, Tunezja, Ghana, Etiopia, Ukraina, Tadżykistan, Salwador , Surinam, Ekwador, Belize, Argentyna, Rosja, Białoruś i Wenezuela.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.