Co się wydarzy na rynku walut głównych 17 września? Analiza na przykładzie dolara amerykańskiego

17 września to data, która może stać się istotną w kalendarzu finansowym, zwłaszcza dla rynku walut głównych. Jednak to nie tylko dzień na kalendarzu; to również moment, w którym inwestorzy i handlowcy na całym świecie zwracają szczególną uwagę na zachowanie jednej z najważniejszych walut na świecie – dolara amerykańskiego. W artykule „Co się wydarzy na rynku walut głównych 17 września? Analiza na przykładzie dolara amerykańskiego” przyjrzymy się bliżej oczekiwaniom i możliwym scenariuszom, które mogą wpłynąć na notowania tej kluczowej waluty w dniu, który może przynieść znaczące zmiany na rynkach finansowych. W kolejnych akapitach omówimy najważniejsze wydarzenia i czynniki, które wpływają na kurs dolara, oraz jakie konsekwencje te zdarzenia mogą mieć dla globalnej sceny ekonomicznej.

Co to jest kurs walutowy?

Kurs walutowy, zwany także kurs wymiany, to cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty. Określa on, ile jednostek jednej waluty musisz zapłacić, aby otrzymać jedną jednostkę drugiej waluty. Kursy walutowe są podstawowym elementem rynku walutowego (Forex) i stanowią główne determinanty wartości walut.

Kursy walutowe zmieniają się ciągle w wyniku podaży i popytu na dane waluty oraz wpływu różnych czynników ekonomicznych, politycznych i rynkowych. Główne elementy kursu walutowego to:

 1. Kurs walutowy bazowy (base currency): Jest to waluta, której wartość jest wyrażana w jednostkach innej waluty. Na przykład, jeśli mówimy o kursie EUR/USD, to euro (EUR) jest walutą bazową.
 2. Kurs walutowy kwotowany (quote currency): Jest to waluta, w której określamy wartość waluty bazowej. W przypadku EUR/USD, dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną.
 3. Kurs kupna (bid): To cena, po której kupisz walutę bazową. Jest to cena, po której rynek jest gotów kupić od Ciebie walutę bazową w zamian za walutę kwotowaną.
 4. Kurs sprzedaży (ask): To cena, po której sprzedasz walutę bazową. Jest to cena, po której rynek jest gotów sprzedać Ci walutę bazową w zamian za walutę kwotowaną.

Kursy walutowe mogą być wyrażane na różne sposoby, w zależności od preferencji i standardów rynkowych danego kraju. Najpopularniejsze sposoby zapisu kursów to:

 • Bezpośredni (direct) zapis: Kursy wyrażone w ilości jednostek waluty kwotowanej, które można uzyskać za jednostkę waluty bazowej. Na przykład: EUR/USD = 1,20 oznacza, że za 1 euro można uzyskać 1,20 dolara amerykańskiego.
 • Odwrócony (indirect) zapis: Kursy wyrażone w ilości jednostek waluty bazowej, które można uzyskać za jednostkę waluty kwotowanej. Na przykład: USD/EUR = 0,8333 oznacza, że za 1 dolara amerykańskiego można uzyskać 0,8333 euro.

Kursy walutowe mają ogromne znaczenie dla światowej gospodarki, handlu międzynarodowego i inwestycji. Inwestorzy, eksporterzy, importerzy i instytucje finansowe monitorują kursy walutowe, aby podejmować decyzje inwestycyjne i handlowe oraz zrozumieć, jak zmiany kursów wpływają na ich działalność.

Jakie są korzyści i ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami, zwłaszcza na rynku Forex (Foreign Exchange), może być atrakcyjną formą inwestycji i spekulacji, ale niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i ryzyka. Oto główne korzyści i ryzyka związane z handlem walutami:

Korzyści handlu walutami:

 1. Wysoki potencjał zysku: Handel walutami może przynosić duże zyski w krótkim okresie czasu dzięki zmienności cenowej na rynku Forex. Inwestorzy mogą zarabiać na wzroście i spadku cen walut.
 2. Dostępność rynku: Rynek Forex jest dostępny przez większość dni w roku przez całą dobę, co oznacza, że inwestorzy mogą handlować o dowolnej porze, co jest wygodne dla osób pracujących na różnych strefach czasowych.
 3. Lewarowanie: Brokerzy Forex oferują możliwość korzystania z dźwigni finansowej, co pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje niż ich kapitał początkowy. To może zwiększyć potencjalne zyski, ale także ryzyko straty.
 4. Różnorodność par walutowych: Na rynku Forex można handlować różnymi parami walutowymi, co pozwala inwestorom wybierać te, które najlepiej odpowiadają ich strategii i analizom rynku.
 5. Bardzo płynny rynek: Rynek Forex jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie, co oznacza, że można łatwo kupować i sprzedawać waluty bez większych trudności związanych z likwidacją pozycji.

Ryzyka handlu walutami:

 1. Wysoka zmienność: Rynek Forex jest znany z dużej zmienności cenowej, co oznacza, że ceny walut mogą gwałtownie wzrastać lub spadać w krótkim okresie czasu. To ryzyko straty kapitału.
 2. Lewarowanie: Chociaż dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalne zyski, to także znacznie zwiększa ryzyko straty. Inwestorzy mogą stracić więcej niż zainwestowany kapitał.
 3. Brak fizycznego aktywa: W handlu walutami nie jesteś właścicielem fizycznego aktywa, co oznacza, że ​​ryzykujesz na zmianach cen walut, ale nie posiadasz fizycznych pieniędzy.
 4. Analiza i edukacja: Handel walutami wymaga zaawansowanej wiedzy i umiejętności analizy rynku. Brak odpowiedniej edukacji może prowadzić do niepowodzeń.
 5. Emocje i psychologia handlu: Decyzje oparte na emocjach, takie jak chciwość i strach, mogą prowadzić do impulsywnych transakcji i strat. Psychologia handlu jest ważnym aspektem sukcesu na rynku Forex.
 6. Ryzyko geopolityczne i ekonomiczne: Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty czy zmiany polityczne, oraz wydarzenia gospodarcze, takie jak kryzysy finansowe, mogą wpłynąć na kursy walut.
 7. Koszty transakcyjne: Koszty spreadów, prowizji i opłat brokerskich mogą wpłynąć na opłacalność handlu walutami, zwłaszcza przy częstym handlu.

Podsumowując, handel walutami może być potencjalnie dochodowym przedsięwzięciem, ale wiąże się również z ryzykiem straty kapitału. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć rynek, posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz stosować strategie zarządzania ryzykiem. Przed rozpoczęciem handlu warto również skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego z ostatnich 2 lat


Zaprezentuję analizę zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) względem innych walut z ostatnich dwóch lat. Należy pamiętać, że moje dane obejmują okres do września 2021 roku, a zatem nie uwzględniają ostatnich wydarzeń na rynku. Niemniej jednak, poniższe informacje dadzą ogólny obraz zmienności dolara w tym okresie.

 1. Dolar amerykański wobec euro (USD/EUR):
  • W ostatnich dwóch latach dolar amerykański był pod wpływem różnych czynników, w tym pandemii COVID-19, polityki monetarnej Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) oraz zmieniającego się sentymentu inwestorów.
  • W początkowej fazie pandemii w 2020 roku dolar umacniał się, gdy inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów. Kurs USD/EUR osiągnął szczyt na poziomie około 1,1.
  • W drugiej połowie 2020 roku i w 2021 roku dolar słabł w miarę poprawy sytuacji pandemicznej i obniżania stóp procentowych przez Fed. Kurs USD/EUR spadał, zbliżając się do poziomu 1,2.
 2. Dolar amerykański wobec japońskiego jena (USD/JPY):
  • Podobnie jak w przypadku euro, dolar amerykański wzmacniał się w początkowej fazie pandemii, osiągając poziom około 111 jenów w marcu 2020 roku.
  • W miarę rozwoju sytuacji i działań interwencyjnych japońskiego banku centralnego (Bank of Japan), kurs USD/JPY pozostawał względnie stabilny na poziomie 105-110 jenów w okresie ostatnich dwóch lat.
 3. Dolar amerykański wobec brytyjskiego funta (USD/GBP):
  • W okresie dwóch lat dolar amerykański wykazywał umiarkowaną zmienność w stosunku do funta brytyjskiego.
  • Na początku 2020 roku kurs USD/GBP wzrósł, ale w miarę ustabilizowania się sytuacji w drugiej połowie roku i w 2021 roku kurs spadał, osiągając poziom około 1,35 funta.
 4. Dolar amerykański wobec kanadyjskiego dolara (USD/CAD):
  • Kurs USD/CAD wykazywał większą zmienność w wyniku wpływu cen surowców, takich jak ropa naftowa.
  • Na początku pandemii dolar umocnił się wobec kanadyjskiego dolara, ale w kolejnych miesiącach kurs spadał, zbliżając się do poziomu 1,2 dolara kanadyjskiego za dolara amerykańskiego.

Podsumowując, dolar amerykański wykazywał różne tendencje wobec różnych walut w ciągu ostatnich dwóch lat, co wynikało z różnych czynników, takich jak pandemia, polityka monetarna i sytuacja na rynkach surowców. Rynek walutowy jest nadal podatny na zmienność, dlatego inwestorzy i handlowcy muszą monitorować aktualne wydarzenia i analizy, aby podejmować informowane decyzje handlowe.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność juana chińskiego

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) a chińskiego juana (CNY) to istotna kwestia z uwagi na znaczenie tych dwóch walut na rynku międzynarodowym i ich wpływ na globalną gospodarkę. Oto kilka kluczowych punktów odnoszących się do zmienności kursu USD/CNY:

 1. Zmienność w wyniku napięć handlowych: W ostatnich latach napięcia handlowe między USA a Chinami wpłynęły na kurs USD/CNY. Zawieranie i zerwanie umów handlowych, a także wprowadzanie ceł mogło wywołać gwałtowne zmiany w kursie tej pary walutowej.
 2. Polityka PBOC: Narodowy Bank Ludowy Chin (PBOC) ma wpływ na kurs juana poprzez interwencje na rynku walutowym i regulacje kapitałowe. Decyzje PBOC, takie jak umacnianie lub osłabianie juana, mogą wpływać na zmienność kursu USD/CNY.
 3. Wahania cen surowców: Chiny są jednym z największych importerów surowców na świecie, a zmiany cen surowców, takich jak ropa naftowa i metale, mogą wpłynąć na kurs CNY i, w rezultacie, na kurs USD/CNY.
 4. Dane ekonomiczne: Dane makroekonomiczne z obu krajów, takie jak PKB, inflacja i wskaźniki zatrudnienia, mogą wpływać na kurs USD/CNY, gdy inwestorzy oceniają kondycję gospodarek obu krajów.
 5. Globalne wydarzenia: Wydarzenia globalne, takie jak kryzysy finansowe czy napięcia geopolityczne, mogą wpływać na zmienność kursu USD/CNY, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych przystani.
 6. Polityka monetarna USA: Decyzje Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed) dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpływać na atrakcyjność dolara amerykańskiego jako aktywa inwestycyjnego, co może wpłynąć na kurs USD/CNY.

Podsumowując, kurs USD/CNY jest wynikiem wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które wpływają na relację między dwiema największymi gospodarkami na świecie. Zmienność tej pary walutowej może być znaczna i ma znaczący wpływ na handel międzynarodowy oraz globalną równowagę finansową. Dlatego inwestorzy i handlowcy na rynku walutowym muszą bacznie obserwować te czynniki i analizować ich wpływ na kurs USD/CNY.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2017?

Rok 2017 był rokiem wielu istotnych wydarzeń, które wpłynęły na kurs dolara amerykańskiego (USD). Oto kilka kluczowych wydarzeń i czynników, które miały największy wpływ na kurs dolara w tym okresie:

 1. Polityka monetarna Federalnego Rezerwowego Systemu (Fed):
  • W 2017 roku Fed kontynuował podwyższanie stóp procentowych, co miało na celu normalizację polityki monetarnej po okresie niskich stóp procentowych w latach poprzednich.
  • To podwyższanie stóp procentowych zwiększało atrakcyjność dolara jako waluty inwestycyjnej, co wpłynęło na jego wartość.
 2. Planowane reformy podatkowe w USA:
  • Obie izby Kongresu Stanów Zjednoczonych pracowały nad reformą podatkową, która miała na celu obniżenie stawek podatkowych dla firm i osób fizycznych.
  • Nadzieje na obniżkę podatków przyciągały kapitał do USA, co wpłynęło na wzrost wartości dolara.
 3. Sytuacja na rynkach międzynarodowych:
  • W 2017 roku w Europie i wielu innych częściach świata gospodarki rosły i ożywiały się, co wpłynęło na umocnienie innych walut wobec dolara.
  • Spadający dług publiczny w strefie euro oraz poprawa danych makroekonomicznych sprawiły, że euro umacniało się w stosunku do dolara.
 4. Polityka administracji Trumpa:
  • Polityka administracji prezydenta Donalda Trumpa, w tym kwestie handlowe i regulacyjne, miała wpływ na sentyment inwestorów i mogła wpłynąć na kurs dolara.
  • Planowane zmiany w polityce handlowej, takie jak groźby wprowadzenia ceł na import, budziły pewność co do przyszłości międzynarodowych stosunków handlowych i wpływały na wycenę dolara.
 5. Kwestie geopolityczne:
  • Napięcia międzynarodowe, takie jak konflikty na Bliskim Wschodzie i kwestie związane z Koreą Północną, mogły wpływać na kurs dolara jako waluty uważanej za bezpieczną przystań w trudnych czasach.

Podsumowując, wiele czynników, w tym polityka monetarna, sytuacja na rynkach międzynarodowych, polityka administracji USA i kwestie geopolityczne, wpłynęło na kurs dolara amerykańskiego w roku 2017. Kurs dolara był wynikiem skomplikowanej interakcji tych czynników i nadal pozostaje przedmiotem analizy i spekulacji na rynku walutowym.

Prognozy dla kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Prognozowanie kursu dolara amerykańskiego (USD) jest trudne i obarczone dużym stopniem niepewności ze względu na wiele zmiennych wpływających na rynek walutowy. Niemniej jednak, istnieją kilka możliwych scenariuszy dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości, które mogą być brane pod uwagę:

 1. Umocnienie dolara:
  • Jeśli gospodarka USA będzie się rozwijać silniej niż gospodarki innych krajów, a Federalny Rezerwowy System (Fed) kontynuować będzie podwyższanie stóp procentowych, dolar może się umocnić wobec innych walut.
  • Wzrost atrakcyjności inwestycji w dolara i wzrost popytu na amerykańskie aktywa finansowe mogą wesprzeć umocnienie dolara.
 2. Osłabienie dolara:
  • Jeśli inne gospodarki ożywiają się szybciej niż gospodarka USA lub inne waluty stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, dolar może stracić na wartości.
  • Polityka monetarna Fed może wpłynąć na osłabienie dolara, jeśli bank centralny pozostaje przy niskich stopach procentowych.
 3. Napięcia handlowe:
  • Napięcia handlowe między USA a innymi krajami, takie jak Chiny lub Unia Europejska, mogą wpłynąć na kurs dolara. Wprowadzanie ceł lub inne działania handlowe mogą wpływać na wartość dolara.
 4. Polityka fiskalna i reformy podatkowe:
  • Decyzje administracji USA i Kongresu dotyczące polityki fiskalnej i reform podatkowych mogą wpłynąć na kurs dolara. Obniżki podatków lub zwiększone wydatki mogą wpłynąć na inflację i sentyment inwestorów.
 5. Wydarzenia geopolityczne:
  • Niespokojna sytuacja geopolityczna, konflikty czy napięcia międzynarodowe mogą wpłynąć na kurs dolara jako waluty uważanej za bezpieczną przystań.
 6. Polityka Fed:
  • Decyzje Federalnego Rezerwowego Systemu dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej będą miały wpływ na wartość dolara. Również komunikacja ze strony Fed dotycząca planów podwyżek lub obniżek stóp procentowych będzie monitorowana przez inwestorów.

Warto zrozumieć, że rynek walutowy jest bardzo dynamiczny, a kursy walut są wynikiem skomplikowanych interakcji wielu czynników. Prognozowanie kursu dolara to trudne zadanie, a eksperci finansowi i analitycy używają różnych narzędzi i analiz, aby próbować przewidzieć kierunek zmian cen. Jednak zawsze istnieje element niepewności, który trzeba uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy powinni stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem i monitorować bieżące wydarzenia gospodarcze i polityczne, które mogą wpłynąć na kurs dolara.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.