Co się wydarzy na rynku? Jak zmieni się kurs funta? 15 maja

W ciągu ostatnich tygodni kurs funta brytyjskiego do innych walut, w tym do dolara amerykańskiego i euro, mocno się wahał. Wielu inwestorów i analityków zastanawia się, co wpłynie na jego dalsze wahania w najbliższych dniach. W tym artykule przyjrzymy się temu, co może wpłynąć na kurs funta w nadchodzącej sesji, która odbędzie się 15 maja. Będziemy analizować różne czynniki, takie jak sytuacja gospodarcza, polityka monetarna i nastroje na rynkach finansowych, aby pomóc Ci przygotować się do ewentualnych wahań kursu funta i podjąć odpowiednie decyzje inwestycyjne.


W ostatnim czasie kurs funta brytyjskiego do innych walut był pod silnym wpływem różnych czynników, takich jak niepewność polityczna, zmiany w polityce monetarnej i napięcia handlowe. Wiele osób zastanawia się, jakie będą dalsze wahań kursu funta i jak można zabezpieczyć swoje inwestycje przed ich skutkami.

Jednym z czynników wpływających na kurs funta jest sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii. W ostatnich miesiącach odnotowano spowolnienie wzrostu gospodarczego, co może wpłynąć na wartość funta na rynkach finansowych. Ponadto, rosnące napięcia handlowe i niepewność związana z brexitem również wpływają na wartość funta.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na kurs funta, jest polityka monetarna banku centralnego. Ostatnie decyzje banku centralnego w zakresie stóp procentowych i programów luzowania ilościowego mogą wpłynąć na wartość funta na rynkach finansowych. Ponadto, oczekiwania dotyczące przyszłych decyzji banku centralnego również wpłyną na wartość funta.

Wreszcie, nastroje na rynkach finansowych i zmienność innych walut mogą wpłynąć na wartość funta. Wzrost ryzyka politycznego, napięcia handlowe między krajami oraz zmienność innych walut mogą wpłynąć na wartość funta na rynkach finansowych.

Dlatego też, aby przygotować się do nadchodzącej poniedziałkowej sesji i uniknąć potencjalnych strat, ważne jest, aby inwestorzy śledzili uważnie te czynniki i ich wpływ na kurs funta. Analiza sytuacji gospodarczej, polityki monetarnej oraz nastrojów na rynkach finansowych może pomóc w podjęciu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Istnieje kilka walut, które są uważane za najistotniejsze dla gospodarek światowych. Są to:

 1. Dolar amerykański (USD) – jest to najważniejsza waluta rezerwowa na świecie i najczęściej używana waluta w transakcjach międzynarodowych. Dolar amerykański jest również podstawową walutą notowaną na giełdach papierów wartościowych i ma znaczący wpływ na wiele innych walut.
 2. Euro (EUR) – euro jest oficjalną walutą 19 krajów Unii Europejskiej i jest drugą co do wielkości walutą rezerwową na świecie. Wiele państw prowadzi handel z Europą, co czyni euro istotną walutą w handlu międzynarodowym.
 3. Japoński jen (JPY) – jen jest ważną walutą dla gospodarki Japonii, która jest jedną z największych na świecie. Jest to również ważna waluta dla handlu w Azji Wschodniej.
 4. Funty brytyjskie (GBP) – funt brytyjski jest ważną walutą dla Wielkiej Brytanii i ma znaczący wpływ na światowe rynki finansowe.
 5. Kanadyjski dolar (CAD) – Kanada jest jednym z największych producentów surowców na świecie, a kanadyjski dolar jest często używany do handlu tymi surowcami.
 6. Szwajcarski frank (CHF) – Szwajcaria jest znana ze stabilnej gospodarki i silnej waluty, co sprawia, że ​​frank szwajcarski jest popularny jako waluta rezerwowa.

Oczywiście istnieją również inne ważne waluty na świecie, takie jak chiński juan, australijski dolar, nowozelandzki dolar i inne. Jednak wyżej wymienione waluty są uważane za najistotniejsze ze względu na ich wpływ na światowe rynki finansowe i ich znaczenie dla międzynarodowego handlu i inwestycji.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są rodzaje ryzyka związane z handlem walutami?


Handel walutami jest związany z pewnymi rodzajami ryzyka, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Oto niektóre z głównych rodzajów ryzyka związanego z handlem walutami:

 1. Ryzyko kursowe – to ryzyko wynikające z fluktuacji kursów walutowych. Kursy walutowe zmieniają się na bieżąco, w zależności od wielu czynników, takich jak polityka monetarna banków centralnych, stopa procentowa, sytuacja gospodarcza kraju, polityka rządu itp. Ryzyko kursowe można zminimalizować poprzez zastosowanie strategii hedgingowych, takich jak zlecenia stop-loss i limit orders.
 2. Ryzyko polityczne – to ryzyko wynikające z politycznych zmian w kraju, które mogą mieć wpływ na jego gospodarkę i walutę. Przykłady takich zmian to zmiany rządów, wojny, sankcje, zmiany polityki monetarnej itp. Ryzyko polityczne można zminimalizować poprzez śledzenie bieżących wydarzeń politycznych i korzystanie z narzędzi analizy ryzyka.
 3. Ryzyko płynności – to ryzyko związane z brakiem płynności na rynku walutowym, co może skutkować brakiem możliwości wykonania zlecenia lub opóźnieniami w jego realizacji. Ryzyko płynności można zminimalizować poprzez handel na rynkach o większej płynności, korzystanie z narzędzi analizy ryzyka i unikanie handlu w czasie dużej zmienności rynkowej.
 4. Ryzyko kredytowe – to ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta lub banku, z którym handlujący walutami ma otwarte pozycje. Ryzyko kredytowe można zminimalizować poprzez handel z zaufanymi partnerami handlowymi i korzystanie z mechanizmów zabezpieczających, takich jak zlecenia stop-loss.
 5. Ryzyko technologiczne – to ryzyko związane z problemami technicznymi, takimi jak awarie systemów handlowych, problemy z łącznością internetową itp. Ryzyko technologiczne można zminimalizować poprzez korzystanie z niezawodnych platform handlowych i systemów zabezpieczających.

Podsumowując, handel walutami wiąże się z pewnymi rodzajami ryzyka, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dlatego ważne jest, aby traderzy stosowali odpowiednie strategie hedgingowe i korzystali z narzędzi analizy ryzyka, aby zminimalizować ryzyko straty.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Zachowanie kursu funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych było zróżnicowane i zależało od wielu czynników, takich jak polityka monetarna, sytuacja gospodarcza, polityka rządu, a także globalne wydarzenia polityczne i ekonomiczne. Niemniej jednak, można zauważyć pewne ogólne tendencje w zachowaniu kursu funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych.

W ostatnich latach, w okresie 2017-2019, funt brytyjski osłabiał się w pierwszych kwartałach. W 2017 roku, funt brytyjski zaczął tracić na wartości na początku roku, głównie z powodu niepewności co do Brexitu. W 2018 roku, funt brytyjski również tracił na wartości w pierwszych miesiącach roku, w związku z niepewnością co do Brexitu i spadkiem inflacji. W 2019 roku, funt brytyjski osłabił się na początku roku ze względu na obawy o zaostrzenie polityki monetarnej Banku Anglii.

Natomiast w 2020 roku, na początku roku, kurs funta brytyjskiego był dość stabilny, z niewielkimi fluktuacjami. Jednak w marcu 2020 roku, na skutek pandemii COVID-19, kurs funta brytyjskiego drastycznie spadł, aż do poziomów niewidzianych od wielu lat.

W 2021 roku, funt brytyjski zaczął zwyżkować na początku roku, osiągając najwyższy poziom od maja 2018 roku, w związku z postępującą kampanią szczepień na COVID-19, a także ożywieniem gospodarczym w Wielkiej Brytanii.

Warto jednak zaznaczyć, że nie ma pewnej reguły co do zachowania kursu funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych, a jego wartość zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza kraju, polityka monetarna Banku Anglii, globalne wydarzenia polityczne i ekonomiczne itp.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność juana chińskiego

Porównanie zmienności kursu funta brytyjskiego i juana chińskiego może być trudne ze względu na odmienny charakter tych walut oraz złożone czynniki wpływające na ich wartość. Niemniej jednak, można dokonać pewnych ogólnych obserwacji.

Zmienność kursu funta brytyjskiego jest zazwyczaj wyższa niż zmienność juana chińskiego, ze względu na to, że funt brytyjski jest walutą bardziej zróżnicowaną i elastyczną, z większą ilością czynników wpływających na jego wartość. Jednym z tych czynników jest sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii, która jest jednym z największych czynników wpływających na kurs funta.

Z drugiej strony, juan chiński jest bardziej związany z polityką monetarną Chin, a także z sytuacją gospodarczą w tym kraju. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na kurs juana jest polityka kursowa prowadzona przez Chiński Bank Ludowy, który utrzymuje kontrolę nad wartością juana w stosunku do dolara amerykańskiego.

W ostatnich latach, obie waluty doświadczały wzrostu zmienności kursu, ze względu na globalne wydarzenia polityczne i ekonomiczne, takie jak wojny handlowe między Chinami a USA, Brexit czy pandemia COVID-19.

Warto zaznaczyć, że zarówno zmienność kursu funta brytyjskiego, jak i juana chińskiego są zjawiskami naturalnymi na rynku walutowym, a handel walutami wiąże się zawsze z pewnym stopniem ryzyka. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w waluty, należy dokładnie zbadać sytuację gospodarczą, polityczną i monetarną kraju, a także przewidzieć ewentualne zmiany w trendach kursowych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2017?

Rok 2017 był dla funta brytyjskiego bardzo burzliwy, a wiele wydarzeń wpłynęło na jego kurs. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na wartość funta w 2017 roku:

 1. Brexit – proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal stanowił główny czynnik wpływający na kurs funta w 2017 roku. Decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu UE w czerwcu 2016 roku wywołała spadek wartości funta o ponad 10%, a w 2017 roku kontynuował on swoją niestabilność, w miarę jak negocjacje między Wielką Brytanią a UE nabierały tempa.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii – podobnie jak w innych krajach, polityka monetarna była ważnym czynnikiem wpływającym na kurs funta. W 2017 roku Bank Anglii podjął decyzję o podwyższeniu stóp procentowych po raz pierwszy od 2007 roku, co doprowadziło do wzrostu wartości funta. Jednocześnie jednak, rynek wciąż pozostawał niepewny wobec procesu Brexitu i wahań politycznych w kraju.
 3. Wybory parlamentarne – w czerwcu 2017 roku, premier Theresa May zwołała przedterminowe wybory parlamentarne, które miały wzmocnić jej pozycję w negocjacjach z UE. Jednakże, wynik wyborów okazał się niekorzystny dla Partii Konserwatywnej, co doprowadziło do wzrostu niepewności na rynkach finansowych i osłabienia wartości funta.
 4. Słabe dane makroekonomiczne – w ciągu roku po Brexicie, wiele danych makroekonomicznych, takich jak inflacja i wzrost PKB, okazało się słabszych niż oczekiwano. To również wpłynęło na kurs funta.

W sumie, 2017 był rokiem niestabilności dla funta brytyjskiego, ze względu na wiele czynników wpływających na jego wartość, w tym głównie na skutek Brexitu i niepewnej sytuacji politycznej i gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla dolara amerykańskiego?

Przewidywanie przyszłych wahań kursu funta brytyjskiego jest trudne i zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja polityczna, gospodarcza, polityka monetarna oraz zmiany na rynkach międzynarodowych. W związku z tym, istnieje wiele scenariuszy dotyczących przyszłych wahań kursu funta, w tym także te dotyczące dolara amerykańskiego. Oto kilka z nich:

 1. Kontynuacja wzrostu wartości funta – w przypadku, gdy negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską przebiegną pomyślnie, a gospodarka brytyjska będzie rosła w tempie zgodnym z oczekiwaniami, kurs funta może wzrosnąć w stosunku do dolara amerykańskiego. Dodatkowo, oczekiwane podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii mogą dodatkowo wesprzeć funta.
 2. Kontynuacja spadków wartości funta – w przypadku, gdy negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską przyniosą negatywne rezultaty, co może skutkować twardym Brexitem lub nawet bezumownym wyjściem z UE, wartość funta może spaść w stosunku do dolara amerykańskiego. Dodatkowo, niski wzrost gospodarczy i wysoka inflacja mogą dodatkowo osłabić funta.
 3. Niepewność polityczna – w miarę jak daty graniczne dla negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską zbliżają się, niepewność polityczna może prowadzić do wzrostu zmienności kursu funta. W takiej sytuacji, funt mógłby tracić na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, co byłoby wynikiem zwiększonej presji na rynkach finansowych.
 4. Zmienność dolara amerykańskiego – warto zwrócić uwagę na to, że przyszłe wahań kursu funta brytyjskiego może być również wpływane przez zmienność dolara amerykańskiego. Zmiany w polityce monetarnej Federalnego Rezerwu Stanów Zjednoczonych, negocjacje handlowe i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego i tym samym na kurs funta brytyjskiego.

Podsumowując, przyszłe wahań kursu funta brytyjskiego zależą od wielu czynników, takich jak sytuacja polityczna i gospodarcza, polityka monetarna i zmiany na rynkach międzynarodowych, w tym także sytuacji dolara amerykańskiego.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.