CIBC

„Spowolnienie w wrażliwym na stopę procentowym sektorze budowlanym i nieruchomościowym mogło w połączeniu z obawami o popyt wewnętrzny, ponieważ inflacja osłabia siłę nabywczą, spowolnić zatrudnienie do 200 tys. w USA w czerwcu. Przy możliwym wzroście stopy uczestnictwa stopa bezrobocia mogła pozostać na poziomie 3,6%, co może również odzwierciedlać wolniejszy wzrost zatrudnienia w badaniu gospodarstw domowych, ponieważ jest bliższy poziomowi sprzed pandemii niż jego odpowiednik z listy płac. Wzrost płac prawdopodobnie utrzymał się w tempie 0,3% miesięcznie, znacznie poniżej wzrostu cen. Jesteśmy poniżej konsensusu, który może być negatywny dla dolara i widzimy spadek rentowności obligacji”.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.