Cena dolara w ostatnim tygodniu 4 – 9 września. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania dolara w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za dolara?

Czym jest para walutowa?

Para walutowa to podstawowy instrument na rynku walutowym (Forex), który reprezentuje stosunek wartości jednej waluty do drugiej. Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, co oznacza, że inwestorzy kupują jedną walutę, jednocześnie sprzedając inną. Para walutowa składa się z dwóch składników:

 1. Waluta bazowa (Base Currency): Jest to pierwsza waluta w parze i jest to waluta, którą inwestor kupuje lub sprzedaje. Wartość waluty bazowej jest wyrażana w jednostkach waluty kwotowanej.
 2. Waluta kwotowana (Quote Currency): Jest to druga waluta w parze i określa, ile jednostek tej waluty jest potrzebnych, aby kupić jedną jednostkę waluty bazowej. Wartość waluty kwotowanej jest wyrażana w jednostkach waluty bazowej.

Na przykład, w parze EUR/USD, euro (EUR) jest walutą bazową, a dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną. Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,20, oznacza to, że jeden euro kosztuje 1,20 dolarów amerykańskich.

Pary walutowe na rynku Forex dzielą się na trzy główne kategorie:

 1. Majors: To pary walutowe, które obejmują najważniejsze światowe waluty, takie jak EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD i inne. Są one najczęściej handlowane i mają zazwyczaj niższe spready (różnice między ceną zakupu a ceną sprzedaży).
 2. Minors (lub Crosses): To pary walutowe, które nie zawierają dolara amerykańskiego. Przykłady to EUR/GBP, AUD/JPY, czy EUR/AUD. Są one mniej popularne niż główne pary, ale nadal stanowią ważną część rynku Forex.
 3. Exotics: To pary walutowe, które łączą jedną z głównych walut z walutą z kraju o mniejszej znaczącej gospodarce. Są to zazwyczaj mniej płynne pary z wyższymi spreadami, co sprawia, że handel nimi jest bardziej ryzykowny.

Inwestorzy na rynku Forex handlują parami walutowymi w celu osiągnięcia zysków na różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Przykładowo, jeśli inwestor spodziewa się wzrostu wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego, kupuje parę walutową EUR/USD. Jeśli jego prognoza się sprawdzi, może sprzedać tę parę po wyższej cenie, osiągając zysk. Wartość pary walutowej zmienia się w zależności od różnych czynników, takich jak stopy procentowe, wydarzenia gospodarcze, polityka monetarna i wiele innych.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Handel walutami, zarówno na rynku Forex, jak i na rynku kryptowalut, wiąże się z pewnymi kosztami. Oto główne koszty związane z handlem walutami:

 1. Spread: Spread to różnica między ceną zakupu (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej pary walutowej. Jest to podstawowy koszt związany z handlem na rynku Forex. Brokerzy zazwyczaj zarabiają na spreadzie, więc jest to ich sposób na generowanie zysków. Spread jest wyrażany w pipsach (najmniejszych jednostkach zmiany kursu) i może być stały lub zmienny, w zależności od brokera i rodzaju rachunku.
 2. Prowizje: Niektórzy brokerzy Forex i giełdy kryptowalut pobierają prowizje za każdą transakcję. Prowizje mogą być stałe lub zmienne i różnią się w zależności od brokera i rodzaju rachunku.
 3. Rollover/Swap: Rollover, nazywany także swap, to koszt lub zysk związany z przeniesieniem pozycji na następny dzień. Jest to wynik różnicy między stopami procentowymi dwóch walut w parze. Inwestorzy, którzy pozostawiają pozycje otwarte na noc, mogą zapłacić lub otrzymać rollover, w zależności od kierunku handlu i różnicy w stopach procentowych.
 4. Koszty finansowania nocnego: Na rynku kryptowalut, trzymanie pozycji otwartych przez noc wiąże się z kosztami finansowania nocnego, znanych również jako „swap fees”. To opłaty, które traderzy ponoszą za utrzymanie pozycji przez noc.
 5. Koszty platformy handlowej: Niektóre platformy handlowe mogą pobierać opłaty za dostęp do zaawansowanych narzędzi i funkcji. Jednak wiele brokerów oferuje darmowe platformy z podstawowymi narzędziami.
 6. Koszty związane z analizą: Inwestorzy często korzystają z różnych narzędzi i źródeł informacji do analizy rynku. Może to wiązać się z opłatami za dostęp do danych rynkowych lub subskrypcje analiz rynkowych.
 7. Slippage: Slippage to różnica między ceną, po której trader zamówił transakcję, a ceną, po której została ona wykonana. W warunkach rynkowych o dużej zmienności, slippage może wystąpić, co wpływa na ostateczny wynik transakcji.
 8. Podatek od zysków kapitałowych: W niektórych jurysdykcjach inwestorzy muszą płacić podatek od zysków kapitałowych po osiągnięciu określonego poziomu zysków z handlu walutami. Podatek ten może różnić się w zależności od kraju i lokalnych przepisów.

Warto zrozumieć te koszty i uwzględniać je w strategii handlowej. Przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub kryptowalutach zaleca się dokładne zbadanie kosztów i opłat oferowanych przez brokera oraz planowanie swoich transakcji w sposób, który minimalizuje te koszty.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność


Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) na przestrzeni ostatnich lat dostarcza ciekawych informacji na temat wpływu kluczowych wydarzeń na tę walutę. Oto kilka ważnych momentów i czynników, które mogły spowodować zwiększoną zmienność kursu dolara amerykańskiego:

 1. Kryzys finansowy 2008 roku: W latach 2007-2008 wybuchał światowy kryzys finansowy, który miał wpływ na globalne rynki finansowe. W wyniku tego kryzysu dolar amerykański zyskał status bezpiecznej przystani, co spowodowało jego wzrost.
 2. Polityka monetarna Fed: Decyzje Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) dotyczące stóp procentowych miały znaczący wpływ na kurs dolara. Na przykład, okres zwiększania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w latach 2016-2018 przyciągnął inwestorów do dolara.
 3. Wydarzenia polityczne: Wyniki wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku i wprowadzenie przez administrację Trumpa nowej polityki gospodarczej i handlowej miały wpływ na kurs dolara. Ostrzejsza retoryka handlowa i negocjacje handlowe z Chinami wpłynęły na zmienność.
 4. Brexit: Proces Brexitu i niepewność związana z przyszłymi relacjami między Wielką Brytanią a Unią Europejską wpłynęły na kurs dolara, ponieważ inwestorzy szukali bezpiecznych aktywów w obliczu tej niepewności.
 5. Pandemia COVID-19: W 2020 roku wybuch pandemii COVID-19 spowodował ogromne zmiany na rynkach finansowych. Dolar początkowo zyskał na wartości w wyniku poszukiwania bezpiecznych aktywów, ale później, w związku z działaniami podejmowanymi przez Federalną Rezerwę i programami stymulacyjnymi, zaczął słabnąć.
 6. Raporty makroekonomiczne: Publikacja ważnych danych ekonomicznych, takich jak PKB, stopa bezrobocia czy inflacja, mogła wpływać na zmienność kursu dolara, zwłaszcza w okresach, gdy dane te różniły się od oczekiwań rynku.
 7. Intervencje walutowe: Niektóre kraje interweniują w swoich rynkach walutowych, aby kontrolować wartość swojej waluty. Takie interwencje mogą prowadzić do gwałtownych ruchów cenowych na rynku walutowym.
 8. Zmiany w polityce globalnej: Zmiany w relacjach międzynarodowych i polityce zagranicznej mogą wpływać na kurs dolara, szczególnie w kontekście sankcji gospodarczych i kwestii handlowych.
 9. Popyt na surowce: Dolar często jest używany jako waluta do rozliczeń w handlu surowcami, więc zmiany cen surowców mogą wpływać na popyt na dolara i jego kurs.

Te czynniki i wydarzenia to tylko kilka przykładów, jakie mogły wpłynąć na zmienność kursu dolara amerykańskiego w ostatnich latach. Kursy walut są podatne na różnorodne czynniki, w tym gospodarcze, polityczne i globalne, co sprawia, że handel na rynku walutowym jest fascynujący, ale również pełen wyzwań. Dlatego inwestorzy śledzący rynek walutowy starają się być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami i analizami, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego a zmienność rosyjskiego rubla

Analiza zmienności kursu dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do rosyjskiego rubla (RUB) dostarcza cennych informacji na temat dynamiki tych dwóch walut i wpływu różnych czynników na ich kursy. Oto kilka kluczowych obserwacji dotyczących zmienności kursu USD/RUB:

 1. Wpływ cen ropy naftowej: Rosja jest jednym z głównych eksporterów ropy naftowej na świecie, a cena ropy ma znaczący wpływ na kondycję gospodarki rosyjskiej. Kurs USD/RUB jest często odwrotnie skorelowany z cenami ropy. Wzrost cen ropy naftowej często prowadzi do umocnienia rubla, podczas gdy spadek cen ropy może wpływać na osłabienie rubla.
 2. Intervencje rządu rosyjskiego: Rosyjski rząd może czasem interweniować na rynku walutowym, aby kontrolować wartość rubla. Intervencje te mogą prowadzić do nagłych ruchów cenowych na rynku USD/RUB.
 3. Sankcje i napięcia geopolityczne: Napięcia geopolityczne, takie jak sankcje nałożone na Rosję przez inne kraje, mogą wpływać na zmienność kursu USD/RUB. Sankcje mogą ograniczać dostęp Rosji do międzynarodowych rynków finansowych, co wpływa na wartość rubla.
 4. Raporty makroekonomiczne: Publikacja ważnych danych ekonomicznych z Rosji, takich jak wskaźniki inflacji, bezrobocia czy produkcji przemysłowej, może wpływać na kurs USD/RUB. Niespodziewane zmiany w tych wskaźnikach mogą prowadzić do gwałtownych ruchów cenowych.
 5. Polityka monetarna Rosji: Decyzje Banku Centralnego Rosji dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej mogą wpływać na wartość rubla. Wzrost stóp procentowych może przyciągać zagranicznych inwestorów, podczas gdy obniżka stóp może prowadzić do spadku wartości rubla.
 6. Globalne wydarzenia: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak kryzysy finansowe czy konflikty geopolityczne, mogą wpływać na ogólną zmienność na rynku walutowym i kurs USD/RUB nie jest wyjątkiem.
 7. Spekulacje i sentyment inwestorów: Sentyment inwestorów i spekulacje na rynku walutowym mogą prowadzić do nagłych zmian kursu USD/RUB, zwłaszcza w krótkim okresie.

Analiza zmienności kursu USD/RUB jest istotna dla inwestorów i firm prowadzących działalność w Rosji lub handlujących z tym krajem. Zrozumienie czynników wpływających na kurs tej pary walutowej może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych i zarządczych. Jednak trzeba pamiętać, że rynek walutowy jest zmienny, a prognozowanie przyszłych ruchów cenowych jest trudne.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2017?

W roku 2017 miało miejsce kilka kluczowych wydarzeń i czynników, które wpłynęły na kurs dolara amerykańskiego. Oto kilka z tych najważniejszych wydarzeń:

 1. Polityka monetarna Fed: W roku 2017 Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) kontynuował proces podnoszenia stóp procentowych, co wpłynęło na wzmocnienie dolara. Zwiększenie stóp procentowych było percepcyjnie pozytywne dla dolara, ponieważ sugerowało, że Stany Zjednoczone są na dobrej ścieżce gospodarczej.
 2. Planowane reformy podatkowe: Obietnice prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące znacznych reform podatkowych, w tym obniżenia stawek podatkowych dla przedsiębiorstw i jednostek, wpłynęły na postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji. To mogło wspierać dolara.
 3. Napięcia geopolityczne: Napięcia na arenie międzynarodowej, takie jak napięcia z Koreą Północną i konflikty w środkowym Wschodzie, mogły wpływać na popyt na dolara jako bezpiecznej przystani w okresach niepewności.
 4. Inflacja i dane gospodarcze: Dane ekonomiczne, takie jak inflacja, zatrudnienie i produkcja przemysłowa, były monitorowane przez inwestorów i mogły wpłynąć na kurs dolara w zależności od ich wyników.
 5. Sentyment rynkowy: Sentyment inwestorów i spekulacje na rynku walutowym mogły prowadzić do nagłych ruchów cenowych na rynku dolara.
 6. Wydarzenia międzynarodowe: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak wybory i referendum (np. Brexit), mogły wpływać na kurs dolara w zależności od ich wyników i konsekwencji dla globalnej gospodarki.

Warto zauważyć, że rynek walutowy jest dynamiczny, a kursy walut są podatne na różnorodne czynniki. Wydarzenia polityczne, ekonomiczne i globalne mogą wpływać na kursy walut, w tym dolara amerykańskiego. Inwestorzy na rynku Forex śledzą te czynniki, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne, ale rynek walutowy jest również znany z nagłych ruchów cenowych i zmienności.

Co może wydarzyć się z kursem dolara w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie kursu dolara amerykańskiego w najbliższych tygodniach jest trudne, ponieważ zmienni wpływające na waluty są liczne i różnorodne. Istnieją jednak pewne czynniki i wydarzenia, które mogą wpłynąć na kurs dolara w najbliższym czasie. Oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Polityka monetarna Fed: Decyzje Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych będą miały duże znaczenie. Wzrost stóp procentowych może wspierać dolara, podczas gdy utrzymanie niskich stóp może go osłabić.
 2. Dane ekonomiczne: Publikacja ważnych danych ekonomicznych, takich jak PKB, stopa bezrobocia czy inflacja, będzie wpływać na oczekiwania co do kondycji gospodarki USA. Pozytywne dane mogą wspierać dolara, podczas gdy negatywne mogą go osłabiać.
 3. Sytuacja geopolityczna: Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak napięcia handlowe, konflikty czy sankcje, mogą wpłynąć na kurs dolara, zwłaszcza w kontekście relacji międzynarodowych Stanów Zjednoczonych.
 4. Pandemia COVID-19: Dalszy rozwój pandemii i skutki gospodarcze związane z nią mogą wpłynąć na sentyment inwestorów i kurs dolara. Wzrost niepewności może przyciągać inwestorów do bezpiecznych aktywów, w tym do dolara.
 5. Raporty z rynków finansowych: Wydarzenia na rynkach finansowych, takie jak zmienność na giełdach czy zmiany cen surowców, mogą wpływać na popyt na dolara jako aktywa ucieczki.
 6. Sentyment inwestorów: Sentyment inwestorów i spekulacje na rynku walutowym mogą prowadzić do nagłych zmian kursu dolara, zwłaszcza w krótkim okresie.

Scenariusz dla zmienności notowań dolara może być zróżnicowany i zależy od wspomnianych czynników oraz wielu innych. Inwestorzy i traderzy powinni być świadomi ryzyka związanego z handlem walutami, stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem i monitorować bieżące wiadomości i analizy rynkowe, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.